Các Ngày Lễ Trong Năm Bằng Tiếng Anh

· Vocabulary

Bên cạnh giúp các em gỡ rối vì sao IELTS Writing học mãi vẫn 5.0?hướng dẫn cách dùng COLLECTIVE NOUN (Danh từ tập hợp), IELTS TUTOR sẽ cung cấp cho bạn từ vựng các ngày Lễ trong năm ở Việt Nam bằng Tiếng Anh.

Trong một năm, Việt Nam thường có rất nhiều ngày Lễ được trải dài xuyên suốt 12 tháng. Hãy cùng tìm hiểu từ vựng về chủ đề ngày lễ trong năm ở Việt Nam bằng Tiếng Anh nhé! IELTS TUTOR tin rằng nó sẽ giúp bạn rất nhiều trong các bài IELTS Speaking đấy.

Các Ngày Lễ Trong Năm Ở Việt Nam Bằng Tiếng Anh

1. Các ngày lễ Việt Nam trong năm

Các Ngày Lễ Trong Năm Ở Việt Nam Bằng Tiếng Anh

1.1. Ngày lễ âm lịch (lunar calendar)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • 01/01 (âm lịch): Tet Holiday (Vietnamese New Year/ Lunar) - Tết Nguyên Đán >> IELTS TUTOR giới thiệu TỪ VỰNG TẾT NGUYÊN ĐÁN 
 • 15/1 (âm lịch): Lantern Festival (Full moon of the 1st month) - Tết Nguyên Tiêu – Rằm tháng giêng
 • 10/03 (âm lịch): Hung Kings Commemorations (Lunar) - Giỗ tổ Hùng Vương >> IELTS TUTOR giới thiệu Từ vựng về Giỗ Tổ Hùng Vương 
 • Hung Kings’ Temple Festival - Lễ hội Đền Hùng
 • 15/4 (âm lịch): Buddha’s Birthday - Lễ Phật Đản
 • 5/5 (âm lịch): Mid-year Festival - Tết Đoan Ngọ
 • 15/7 (âm lịch): Ghost Festival - Lễ Vu Lan >> IELTS TUTOR giới thiệu TỪ VỰNG VỀ LỄ VU LAN
 • 15/8 (âm lịch): Mid-Autumn Festival - Tết Trung Thu >> IELTS TUTOR giới thiệu Từ Vựng Tiếng Anh Về Trung Thu (Mid-Autumn Festival)
 • 23/12 (âm lịch): Kitchen guardians - Ông Táo chầu trời

1.2. Ngày lễ dương lịch (solar calendar)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • 03/02: Communist Party of Vietnam Foundation Anniversary - Ngày thành lập Đảng
 • 30/04: Liberation Day/Reunification Day - Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước >> IELTS TUTOR giới thiệu từ vựng về giải phóng đất nước 30/4 & quốc tế lao động 1/5
 • 07/05: Dien Bien Phu Victory Day - Ngày Chiến thắng Điện Biện Phủ
 • 19/05: President Ho Chi Minh’s Birthday - Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • 28/06: Vietnamese Family Day - Ngày gia đình Việt Nam
 • 27/07: Remembrance Day (Day for Martyrs and Wounded Soldiers) - Ngày thương binh liệt sĩ
 • 19/08: August Revolution Commemoration Day - Ngày cách mạng tháng 8
 • 02/09: National Day - Ngày Quốc Khánh nước Việt Nam >> IELTS TUTOR giới thiệu "TẤT TẦN TẬT" TỪ A ĐẾN Z TỪ VỰNG VỀ LỄ QUỐC KHÁNH
 • 10/10: Capital Liberation Day - Ngày giải phóng thủ đô Hà Nội
 • 20/10: Vietnamese Women’s Day - Ngày phụ nữ Việt Nam
 • 20/11: Teacher’s Day - Ngày Nhà giáo Việt Nam >> IELTS TUTOR giới thiệu TỪ VỰNG TOPIC "TEACHER" (GIÁO VIÊN) & "NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11"
 • 22/12: National Defense Day (People’s Army of Viet Nam Foundation Anniversary) - Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

2. Các ngày lễ chung trên thế giới (dương lịch - solar calendar)

Các Ngày Lễ Trong Năm Ở Việt Nam Bằng Tiếng Anh

IELTS TUTOR lưu ý:

3. Mẫu câu, đoạn hội thoại giao tiếp về các ngày lễ tại Việt Nam

3.1. Đoạn hội thoại

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Anna: Did you get up to anything interesting?  IELTS TUTOR giải thích: Bạn có làm điều gì thú vị không?
  • Elle: Oh, we didn’t do much. Just lazed about. - IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi chẳng làm gì nhiều cả, chỉ ngồi rảnh rỗi thôi >> IELTS TUTOR hướng dẫn Dùng "much" như tính từ & trạng từ 
 • Anna: Did you see the New Year in? - IELTS TUTOR giải thích: Bạn có đón giao thừa không? 
  • Elle: On New Year's Eve, my family often watches the TV program Tao Quan and prepares the New Year's Eve offerings. - IELTS TUTOR giải thích: Vào đêm giao thừa, gia đình tôi thường xem chương trình Táo quân trên ti vi và chuẩn bị mâm cúng giao thừa.
 • Anna: How many days off during Lunar New Year? - IELTS TUTOR giải thích: Bạn sẽ được nghỉ mấy ngày vào dịp Tết này? >> IELTS TUTOR hướng dẫn cách dùng during, while, whilts, whereas, but, meanwhile
  • Elle: 12 days. - IELTS TUTOR giải thích: 12 ngày.
 • Anna: Did you get any plans for Lunar New Year? - IELTS TUTOR giải thích: Bạn có dự định gì cho dịp nghỉ Tết chưa? 
 • Anna: Got any plans for Christmas and New Year? - IELTS TUTOR giải thích:  Bạn có dự định gì cho lễ Giáng Sinh và Năm mới chưa?
  • Elle: I wish I could have trip with my family. But I still have some projects I need to catch up on during holiday. - IELTS TUTOR giải thích: Tôi ước tôi có thể có một chuyến đi với gia đình của tôi. Nhưng tôi vẫn còn một số dự án cần thực hiện trong kỳ nghỉ. 

3.2. Dạng câu hỏi Wh_ question về lễ hội

IELTS TUTOR lưu ý:

 • What is the name of the festival? IELTS TUTOR giải thích: Tên lễ hội đó là gì? >> IELTS TUTOR giới thiệu Từ vựng topic FESTIVAL trong IELTS SPEAKING PART 1
 • Where is it held? IELTS TUTOR giải thích: Nó được tổ chức ở đâu? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "hold" tiếng anh
 • When is it held? IELTS TUTOR giải thích: Nó được tổ chức vào thời gian nào?
 • Who can participate in that festival? IELTS TUTOR giải thích: Ai có thể tham gia vào lễ hội đó?
 • Why is it organized? IELTS TUTOR giải thích: Tại sao nó được tổ chức?
 • How is it decorated? IELTS TUTOR giải thích: Nó được trang trí như thế nào?
 • What do you intend to give your girlfriend on Valentine’s Day? IELTS TUTOR giải thích: Bạn định tặng bạn gái bạn thứ gì vào ngày lễ tình nhân? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "intend" tiếng anh
 • What are you up to over Christmas? IELTS TUTOR giải thích: Bạn định làm gì trong lễ Giáng Sinh?
 • How many days off during Lunar New Year? IELTS TUTOR giải thích: Bạn sẽ được nghỉ mấy ngày vào dịp Tết này?
 • How was your day off? IELTS TUTOR giải thích: Kỳ nghỉ của bạn thế nào?
 • Got any plans for summer break? IELTS TUTOR giải thích: Anh có kế hoạch gì cho kì nghỉ hè chưa?
 • What do you usually have for New Year’s dinner? IELTS TUTOR giải thích: Bạn thường ăn gì trong bữa tối năm mới?
 • How do you celebrate Christmas Day? IELTS TUTOR giải thích: Bạn ăn mừng ngày giáng sinh như thế nào?

3.3. Dạng câu hỏi Yes/No question về lễ hội

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Did you get up to anything interesting? IELTS TUTOR giải thích: Bạn có làm điều gì thú vị không?
 • Did you get up to anything special? IELTS TUTOR giải thích: Bạn có làm điều gì đặc biệt không?
 • Did you see the New Year in? IELTS TUTOR giải thích: Bạn có đón giao thừa không?
 • Did you get any plans for Lunar New Year? IELTS TUTOR giải thích: Bạn có dự định gì cho dịp nghỉ Tết chưa?
 • Got any plans for Christmas and New Year? IELTS TUTOR giải thích: Bạn có dự định gì cho lễ Giáng Sinh và Năm mới chưa?
 • Are you at home over Christmas, or are you going away? IELTS TUTOR giải thích: Bạn sẽ ở nhà trong lễ Giáng sinh, hay đón ở bên ngoài? >> IELTS TUTOR giới thiệu PHRASAL VERB BẮT ĐẦU "GO" TIẾNG ANH
 • Are you at home over New Year, or are you going away? IELTS TUTOR giải thích: Anh sẽ đón năm mới ở nhà, hay đi chơi xa?
 • Do anything exciting over the Christmas? IELTS TUTOR giải thích: Có việc gì thú vị làm trong mấy ngày giáng sinh không?

3.4. Đoạn văn mẫu bằng Tiếng Anh về Tết ở Việt Nam

IELTS TUTOR lưu ý:

 • During the year, there are many festivals going on, but the one I love the most is the Lunar New Year. Tet Nguyen Dan is a traditional Vietnamese holiday, an opportunity for everyone to return home and be together in a cozy atmosphere. Before Tet, people usually shop for a lot of things such as confectionery, food, jam, candy, clothes, and decorations, and clean the house. The street is beautifully decorated with colorful lights, flags and flowers hung everywhere. Because my hometown is in the North, so on Tet everyone’s family often wrap Banh Chung, they decorate houses with blossom flowers or kumquat trees. There are also many other dishes, all delicious and attractive. On the last day of the year, everyone will cook a slap-up meal and eat together, of course, and have a nice talk. On the first day of the year, everyone will come to each other’s house and give the most meaningful wishes to the others. Children will be given lucky money from adults. In the first days of the year, people also go to the temple to pray for peace and luck. Tet is not only an ordinary festival. It is also a cultural beauty of Vietnam. I’m really into Tet, because it is a chance for my family to be together.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0