Cách dùng "because" & "because of" tiếng anh

· Grammar

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "because" tiếng anh

I. "Because" là liên từ / "Because of"là giới từ

II. Cách dùng

1. Because là liên từ mang nghĩa "vì, bởi vì"

=for the reason that

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We can't go to Julia's party because we're going away that weekend. 
 • Just because I'm lending you my dress for tonight doesn't mean you can borrow it whenever you want to.
 • just because I don't complain , people think I'm satisfied (IELTS TUTOR giải thích: chỉ vì tôi không than phiền, nên người ta cứ tưởng rằng tôi hài lòng)

 • he doesn't go to shool because he has a toothache (IELTS TUTOR giải thích: anh ta không đi học, vì anh ta đau răng)

 • I did it because he told me to (IELTS TUTOR giải thích: tôi làm vậy vì ông ta bảo tôi làm)

2. "because of" là giới từ mang nghĩa "bởi vì"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • he doesn't go to shool because of his toothache (IELTS TUTOR giải thích: anh ta không đi học vì đau răng)
  • they are here because of us họ ở đây là vì chúng tôi (IELTS TUTOR giải thích: he walked slowly because of his bad leg anh ta đi chậm vì đau chân)
  • because of his wife ('s ) being there , I said nothing about it (IELTS TUTOR giải thích: vì có vợ anh ta ở đó, nên tôi chẳng nói gì về chuyện đó)

  III. CÁC TỪ CHỈ MỐI QUAN HỆ NHÂN QUẢ

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking