Từ Vựng Tiếng Anh Về "Tết Trung Thu" (Mid-Autumn Festival)

· Vocabulary

Bên cạch bài viết TỪ A ĐẾN Z TỪ VỰNG VỀ LỄ VU LAN, rất nhiều bạn đã bày tỏ mong muốn có thêm các bài viết theo từng chủ đề lễ hội khác. Vì vậy, IELTS TUTOR sẽ chia sẽ đến bạn đầy đủ các từ vựng hay nhất về này lễ Trung thu.

 • Descirbe an important holiday in your country - Kể về ngày lễ quan trọng của đất nước bạn là một topic thường gặp trong IELTS Speaking Part 2. Vì vậy, bên cạch Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), rất nhiều bạn đã bày tỏ mong muốn có thêm các bài viết theo từng chủ đề lễ hội khác. Dưới đây, IELTS TUTOR sẽ chia sẻ đến bạn đầy đủ các từ vựng hay nhất về này lễ Trung thu.
 • Hãy cùng IELTS TUTOR khám phá những từ vựng tiếng Anh về tết Trung thu để có thể kể những câu chuyện về cái tết truyền thống này với những người bạn nước ngoài và áp dụng vào bài thi IELTS khi gặp 1 chủ đề tương tự bạn nhé!

I. Từ vựng tiếng Anh chung về tết trung thu

1. Một số từ vựng phổ biến dịp tết Trung thu

IELTS TUTOR lưu ý:

Mid-autumn Festival noun /mɪd ɔtəm ‘fɛstəvəl/ One of the most important traditional Chinese festivals which falls on the 15th day of the eighth lunar month. Tết Trung thu 

Full-moon FestivalFull-moon Festival /fʊl/ /muːn/ /ˈfes.tɪ.vəl/: Tết Trung Thu.

IELTS TUTOR cho ví dụ:

 • Mid-autumn Festival is a traditional festival in countries like China and Vietnam. (Tết Trung thu là một cái tết cổ truyền ở những nước như Trung Quốc và Việt Nam.) Full-moon FestivalFull-moon Festival /fʊl/ /muːn/ /ˈfes.tɪ.vəl/: Tết Trung Thu.>> IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ Cách dùng tính từ "conventional"tiếng anh

Moon sighting noun /mun ‘saɪtɪŋ/ An observation of the altitude of the moon Ngắm trăng 

IELTS TUTOR cho ví dụ:

 • I was on the mountaintop to admire the moon with my friends last night. (Tôi cùng với bạn bè ngắm trăng trên đỉnh núi đêm qua.)
 • People love having tea and mooncakes while doing moon watching. (Mọi người thích uống trà và ăn bánh trung thu trong khi ngắm trăng.)

Lantern noun /læntərn/ Light in a transparent protective case Đèn lồng 

IELTS TUTOR cho ví dụ:

Star-shaped lantern noun /stɑr ʃeɪpt læntərn/ An ornamental traditionally made out of bamboo and coloured paper and comes in various sizes Đèn ông sao 

IELTS TUTOR cho ví dụ:

 • In Vietnam, we have star-shaped lanterns on the occasion of Mid-autumn Festival. (Ở Việt Nam, chúng mình có đèn ông sao vào dịp trung thu.)

Lantern parade noun /læntərn pə’reɪd/ A line of people carrying lanterns Rước đèn 

IELTS TUTOR cho ví dụ:

 • When I was kid, I loved to join in the lantern parade in mid-autumn night. (Khi còn bé tôi thích tham gia rước đèn trong đêm trung thu.)

Mooncake noun /mun keɪk/ A pastry made to celebrate the Mid-autumn Festival. Mooncakes come in many different varieties and is given as gift from family to family. Bánh trung thu 

IELTS TUTOR cho ví dụ:

 • We love to make and eat homemade mooncakes. (Chúng tôi thích tự làm và ăn bánh trung thu.)

Lion dance noun /‘liɔn dæns/ A form of traditional dance in some Asian cultures in which two performers mimic a lion’s movements in a lion costume. Múa lân 

IELTS TUTOR cho ví dụ:

 • Lion dance is thought to be able to bring good luck and fortune on the opening day of a new shop. (Múa lân được xem là có khả năng mang lại may mắn vào ngày khai trương một cửa hàng mới.)>> IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ Cách dùng danh từ "custom" tiếng anh

Dragon dance noun /’dræɡən dæns/ A form of traditional dance in some Asian cultures which is operated by many people Múa rồng 

IELTS TUTOR cho ví dụ:

 • The lion dance is sometimes mistakenly referred to as dragon dance by most first timers. (Với những người xem lần đầu, múa lân đôi khi bị lầm lẫn với múa rồng.)

Family reunion noun /fæməli ri’junjən/ The act of coming together again by family members Gia đình sum họp 

IELTS TUTOR cho ví dụ:

 • Like other traditional festivals, Mid-autumn Festival is the day of family reunion. (Giống những dịp tết cổ truyền khác, Trung thu là ngày gia đình sum họp.)

Banyan tree noun /bænjən tri/ A tree species that puts out aerial shoots that grow down into the soil forming additional trunks Cây đa 

IELTS TUTOR cho ví dụ:

 • I used to stare at the moon to look for the Banyan tree when I was a little girl. (Tôi từng nhìn chăm chú lên mặt trăng để tìm cây đa ở trên đó khi còn là một cô bé.)

The moon palace noun /ðʌ mun ‘pælɪs/ The palace on the moon in legend Cung trăng 

IELTS TUTOR cho ví dụ:

 • It’s said that the Moon lady lives in the Moon palace. (Người ta nói rằng chị Hằng sống trên cung trăng.)

The Moon lady noun /ðʌ mun ‘leɪdi / The Chinese goddess of the moon Chị Hằng Nga. Cách viết khác: Moon goddess

IELTS TUTOR cho ví dụ:

 • I always believed that the Moon lady is the most beautiful woman. (Tôi từng luôn tin rằng Hằng Nga là người phụ nữ xinh đẹp nhất.)

The Moon boy noun /ðʌ mun bɔɪ/ In Vietnamese culture, the Moon boy was a terrestrial boy who was pulled to the moon by a giant banyan tree Chú Cuội. Cách vết khác: The man in the Moon /ðə/ /mæn/ /ɪn/ /ðə/ /muːn/: Chú Cuội

IELTS TUTOR cho ví dụ:

 • My grandmother told me that the Moon boy is looking down to the Earth since he could never find a way to go back. (Bà tôi kể rằng chú Cuội lúc nào cũng nhìn xuống trái đất bởi chú không có cách nào trở về được.) Đôi khi chúng ta gặp khái niệm The man in the moon. Đây là khái niệm được dùng để chỉ khuôn mặt mà đôi khi chúng ta nhìn thấy khi nhìn lên bề mặt của mặt trăng.

Jade rabbit noun /dʒeɪd ræbɪt / According to legend, the jade rabbit is a companion to the moon goddess Thỏ ngọc 

IELTS TUTOR cho ví dụ:

 • The stories about the jade rabbit date as far back as the Warring States period (about 475-221 BCE). (Những câu chuyện về thỏ ngọc có thể bắt đầu từ thời Chiến quốc (khoảng năm 475-221 trước công nguyên).) Jade rabbit đôi khi còn được đề cập đến bằng những cái tên khác như Moon rabbit /mun ræbɪt / , Rabbit in the moon /ræbɪt in ðʌ mun/ đôi khi dùng để chỉ hình dáng một chú thỏ đang giã cối mà chúng ta nhìn thấy khi nhìn lên mặt trăng lúc tròn.>> IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ Cách dùng từ "by" tiếng anh 

Lunar calendar noun /lunər ‘kæləndər/ A calendar that is based on cycles of the lunar phases Âm lịch 

IELTS TUTOR cho ví dụ:

 • The lunar new year starts on the first of January on the lunar calendar. (Năm mới âm lịch bắt đầu vào ngày mùng 1 tháng 1 âm lịch.)

2. List các từ vựng khác về tết Trung thu

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Children’s festival /ˈtʃɪl.drənz ˈfes.tɪ.vəl/: Tết thiếu nhi
 • Oriental feature /ˈɔː.ri.ənt//ˈfiː.tʃər/: Nét phương đông
 • Carp-shaped lantern: Đèn cá chép
 • Mask /mɑːsk/: Mặt nạ
 • Light lanterns: Thắp đèn
 • Platform/ˈplæt.fɔːm/: Mâm cỗ
 • Dragon dance: Múa rồng
 • Bustling/ˈbʌs.lɪŋ/: Náo nhiệt
 • Yet vibrant /jet/ /ˈvaɪ.brənt/ : Rực rỡ
 • Paper votive offerings /ˈpeɪ.pər//ˈvəʊ.tɪv//ˈɒf.ər.ɪŋz/: Hàng mã
 • Gatherings/ˈɡæð.ər.ɪŋz/: Tụ họp, sum vầy
 • Take place: Diễn ra
 • Vivid/ˈvɪv.ɪd/: Nhiều màu
 • Contemplate /ˈkɒn.təm.pleɪt/: Thưởng ngoạn
 • Teeming with /ˈtiː.mɪŋ/ /wɪð/: Ngập tràn
 • Signify /ˈsɪɡ.nɪ.faɪ/: Tượng trung cho
 • Lunar Calendar: âm lịch
 • Star-shaped lantern: đèn ông sao
 • Strawberry: quả dâu Tây
 • Custard-Apple: quả na
 • Peach: quả đào
 • Avocado: quả bơ
 • Orange: quả cam
 • Soursop: mãng cầu xiêm
 • Pineapple: quả dứa
 • Papaya: đu đủ
 • Guava: quả ổi
 • Pomegranate: quả đào
 • Peanut: đậu phộng
 • Dragon fruit: quả thanh long
 • Toy figurine: con tò he
 • Moon: mặt trăng
 • Platform: mâm cỗ
 • Kumquat: quả quất
 • Kiwi fruit: trái kiwi
 • Meat: thịt
 • Tangerine: quả quýt
 • Grape: nho
 • Grapefruit: quả bưởi
 • Berry: quả dâu
 • Melon: quả dưa lê
 • Lotus seed: hạt sen
 • Lychee: quả vải
 • Mango: xoài
 • Mask: mặt nạ
 • Starfruit: quả khế
 • Watermelon: quả dưa hấu
 • Plum: quả mận
 • Mashed dried fruits: trái khô nghiền
 • Bamboo: cây tre>> IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ Cách dùng & word form từ "disrupt" tiếng anh
 • Mangosteen: măng cụt
 • Peanut: đậu phộng
 • Lantern đèn lồng
 • Pear: quả lê
 • Mask: mặt nạ
 • Egg yolk: lòng đỏ
 • Buddha’s hand: quả Phật thủ
 • Rambutan: chôm chôm

II. Cụm từ vựng tiếng Anh về tết Trung Thu

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Ngoài những từ vựng thông dụng được liệt kê bên trên, có những cụm từ cực kỳ thú vị để bạn “bỏ túi” và sử dụng trong giao tiếp hoặc viết bài văn chủ đề lễ hội.

1. Stands of selling mooncakes: Sạp/quầy hàng bán bánh trung thu

IELTS TUTOR cho ví dụ:

 • The stands of selling mooncakes start to appear on the street, with all kinds of delicious mooncakes. (Những quầy hàng bán bánh trung thu bắt đầu xuất hiện trên phố, với đủ loại bánh trung thu ngon mắt.)

2. Celebrate the Mid-Autumn Festival: tổ chức lễ/tết trung thu

IELTS TUTOR cho ví dụ:

 • Almost all primary schools in Vietnam celebrate the Mid-Autumn Festival for their students. (Gần như tất cả trường tiểu học ở Việt Nam đều tổ chức tết trung thu cho học sinh của họ.)

3. Eat mooncakes: ăn/thưởng thức bánh trung thu

IELTS TUTOR cho ví dụ:

4. The Fifteenth of August, Chinese calendar: ngày 15/8 âm lịch

IELTS TUTOR cho ví dụ:

 • The Mid-Autumn Festival is often held on the Fifteenth of August, Chinese calendar, which is a different day each year. (Tết trung thu thường được tổ chức vào ngày 15 tháng tám âm lịch, và ngày này thì không cố định mỗi năm.)

5. Legend of Cuoi with his banyan tree: truyền thuyết chú Cuội ngồi gốc cây đa

IELTS TUTOR cho ví dụ:

 • When I was small, I was often told about the legend of Cuoi with his banyan tree, and I absolutely love it. (Khi tôi còn bé, tôi thường được kể chuyện cổ tích chú Cuội ngồi gốc cây đa, và tôi cực kỳ thích câu chuyện ấy.)

6. Perform/parade lion dance on the streets: biểu diễn múa lân trên đường phố

IELTS TUTOR cho ví dụ:

 • The children heard the music and flooded outside their houses to watch parade lion dance on the streets. (Những đứa trẻ nghe thấy tiếng nhạc và chạy ùa ra ngoài nhà để xem biểu diễn múa lân trên đường phố.)

7. Symbolize luck, happiness, health and wealth: biểu tượng cho điềm lành, hạnh phúc, sức khỏe và của cải

IELTS TUTOR cho ví dụ:

 • Mooncakes do not only look like the full moon, they actually symbolize luck, happiness, health and wealth – a “full” life. (Bánh trung thu không chỉ nhìn giống trăng tròn, mà còn biểu tượng cho điềm lành, hạnh phúc, sức khỏe và của cải – một cuộc sống “viên mãn”.

8. The roundest and brightest moon: (mặt trăng) tròn và sáng nhất

IELTS TUTOR cho ví dụ:

 • You cannot miss the moon tonight, it’s the Mid-Autumn Festival’s moon – the roundest and brightest moon! (Bạn không thể bỏ lỡ mặt trăng tối nay được, mặt trăng của Tết trung thu đấy, tròn nhất và sáng nhất!)

9. Watch/admire the moon: ngắm trăng, thưởng trăng

IELTS TUTOR cho ví dụ:

 • There’s nothing like sitting with your family to drink tea, eat mooncakes and admire the moon on this day. (Không có gì sánh bằng được ngồi với gia đình của bạn, uống trà, ăn bánh, và thưởng trăng trong ngày này.)

III. Từ vựng tiếng Anh về những hoạt động diễn ra dưới tết trung thu (activity)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Perform/ parade lion dance around/all over streets: Biểu diễn trên phố
 • Eat Moon cake: ăn bánh trung thu
 • Celebrate the Mid-Autumn Festival with traditional 5-pointed star shaped lantern: rước đèn ông sao:
 • Watch and admire the Moon: ngắm trăng, thưởng trăng

IV. Những câu nói tiếng Anh về thời gian diễn ra tết trung thu (time)

 • Legend of Cuoi with banyan tree + story of Chang’e: truyền thuyết với cây đa chú cuội và chị Hằng Nga
 • Held on the Fifteenth day of the eighth month/August in the lunar/Chinese calendar: Tổ chức vào ngày 15 tháng 8 âm lịch>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn   PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
 • The time is at the roundest and brightest moon in the year: đây là thời gian mặt trăng tròn nhất và sáng nhất dưới năm

V. Những câu nói tiếng Anh về bánh trung thu (moon cake)

 • The most important and special food: Món ăn quan trọng nhất
 • Meat, egg yolk, flavor, masheddried fruits, pumpkin’s or lotus seed and peanut: Gồm thịt , lòng đỏ, trái khô nghiền, hạt sen và đậu phộng including
 • Symbolize luck, happiness, health and wealth on this day: Biểu tượng cho may mắn, hạnh phúc, sức khoẻ và sự sung túc

VI. 10 câu chúc tết Trung thu hay và ý nghĩa

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Wish you and your family a happy Mid-Autumn Festival – Chúc bạn cùng gia đình có ngày Tết Trung thu hạnh phúc.
 • Happy Mid-Autumn Festival – Chúc mừng ngày Tết Trung thu.
 • Happy Mid-Autumn Festival! May the round moon bring you a happy family and a successful future – Chúc mừng Tết Trung thu, mong vầng trăng tròn sẽ mang tới hạnh phúc và thành công cho gia đình bạn.
 • Wishing us a long life to san sẻ the graceful moonlight – Mong chúng ta mãi được sống trường thọ để thưởng thức ánh trăng tuyệt đẹp này.
 • The Mid-Autumn Day approaches. I wish your family happiness and blessings forever – Ngày Tết Trung thu sắp tới, tôi ước gia đình bạn được hạnh phúc và cứ gặp an lành.
 • Happy Mid-Autumn Day! Wish that you go well and have a successful and bright future – Mừng ngày Tết Trung thu, ước rằng các điều dễ dàng, thành công và may mắn sẽ đến với bạn.
 • The roundest moon can be seen in the Autumn. It is time for reunions. I wish you a happy Mid-Autumn Day and a wonderful life – Khi trăng tròn nhất vào mùa Thu cũng là thời điểm để mọi người sum họp. Tôi ước cậu có mùa Trung thu vui vẻ và cuộc sống mãn nguyện.
 • Wish you a perfect life just like the roundest moon in Mid-Autumn Day – Mong bạn có cuộc sống an viên như vầng trăng tròn ngày Tết Trung thu.
 • A bright moon and stars twinkle and shine. Wishing you a merry Mid-Autumn Festival, bliss and happiness – Mặt trăng và các ngôi sao lấp lánh tỏa sáng, ước cậu có một mùa Trung thu an lành và hạnh phúc.
 • I wish that your career and life, just like the round moon on Mid-Autumn Day, be bright and perfect – Tôi ước công việc và cuộc sống của bạn sẽ sáng và toàn vẹn như vầng trăng tròn ngày Tết Trung thu.>> IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

VII. Những bài văn hay sử dụng từ vựng tiếng Anh về Tết trung thu

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Descirbe an important holiday in your country - Kể về ngày lễ quan trọng của đất nước bạn là một topic thường gặp trong IELTS Speaking Part 2. Dưới đây, Ielts Tutor sẽ chia sẻ với các bạn một vài bài mẫu tiếng Anh về ngày lễ Trung thu Mid-Autumn Festival giúp các bạn áp dụng cho bài thi của mình nhé. 
 • Bạn hãy áp dụng những từ vựng trung thu tiếng Anh mà Ielts Tutor đã cho ở trên để 2 bài văn mẫu nói về tết trung thu dưới đây. Chúc các bạn thành công!

Bài văn 1:

The Mid-Autumn Festival is an important traditional holiday in my country. Mid-Autumn festival is celebrated not only in Vietnam but also in some other parts of Asia as well, such as China, Japan or Korea. And it is often celebrated on the 15th day of the 8th month of the lunar calendar with full moon at night.

In the past, on this day the moon was brightest and roundest which represented the family reunion or gatherings. Therefore, families and friends often came together or harvested crops for the festival.

Nowadays, Mid Autumn Festival is mainly for young children in Vietnam to enjoy the best time of the year. But not only can children celebrate this day but also adults can, adults who wish to have a chance to remind their their childhood and feel young again.

During this exciting Autumn festival, making masks and lanterns is probably one of many activities that take place. A lot of groups of young Vietnamese have created unique and trendy lanterns yet can still preserve the traditional beauty.

So this reminds me back to the time when I was a little kid and living in the countryside where I could contemplate the most oriental feature of this festival, which is the dragon dancing.

Our little alley was teeming with different teams of dragon dancers. Dragon dancers dance to every household in their village, it is like “treat or trick” in western culture, they will not stop until you give them some lucky money.

And when speaking of Mid-Autumn, we can’t help but to mention the Moon cake. The round shape of the moon cake signifies completeness and reunion of families. Making and sharing mooncake is probably one of the hallmark traditions of this festival. But nowadays, in modern time, making mooncakes has given way to the more popular custom of giving mooncakes to family members.

So I have just introduced to you guys one of the most important and fascinating festival in Vietnam and it is Mid-Autumn festival.

Bài văn 2:

The Mid-Autumn Festival, one of the most traditional and popular family holidays in Vietnam, is enjoyed by people throughout the country, regardless of their background or economic status.

The festival is celebrated on the 15th day of the eighth month in the lunar calendar, which falls in mid September in the Western calendar. It has evolved into an event with both cultural and commercial value.

The Mid-Autumn or ‘Trung Thu’ Festival is associated with the legend of Cuoi, a popular Vietnamese fairy tale that explains the origin of the festival.

According to the legend, a man named Cuoi was very famous because he owned a magic banyan tree that could cure any illness. Cuoi’s wife got angry because Cuoi seemed to love the tree more than her so one day when Cuoi was out treating a sick neighbour, she poured dirty water on the roots of the tree, which made it leave the ground.

Cuoi suddenly returned at that very moment to see the tree fly up to the sky. He tried to grab it but failed to pin it down and was taken up to the moon, where he lives together with his tree to this day. That’s why every year children light lanterns and take part in processions on the day of the festival to show Cuoi the way back to Earth!

The Vietnamese version of the Mid-Autumn Festival is similar to the one in China, except for its legend, the food and some traditional activities. Both the Han and minority nationalities in China celebrate the mid-autumn festival, though there are some additional special customs in different parts of the country, such as burning incense, planting mid-autumn trees, and lighting lanterns on towers.

In Vietnam, there are many traditional activities for both adults and children during the festival including lion dances performed by both trained professional groups and amateurs. On the occasion of the festival, parents buy their children rattles, drums and star lanterns. Many children also take great interest in traditional paper toys, lion heads and masks of animals from old tales, as well as modern battery-run plastic ships or tanks with remote controls.

The tradition of the Mid-Autumn festival is reflected in the way the children play games. They carry beautifully ornate lanterns while singing and parading along the streets in a candlelight procession at dawn. The candles represent brightness and the procession symbolizes success in school. The lanterns come in different sizes and shapes such as fish and butterflies. There are also spinning lanterns in which candles can be inserted to represent the sun surrounded by the earth. Hang Ma street in downtown Hanoi is renowned for such Mid-Autumn festival toys.

Bài 3

I would like to talk about Mid-autumn festival, also known as Tet Trung Thu which is one of the most important holidays in Vietnam. The festival usually lasts for around 2-3 days and it takes place on the 15th of August according to the lunar calendar. Other Asian countries also celebrate this occasion which dates back thousands of years.

During the festival, children of all ages wear colorful masks, carry candle lanterns, sing folklores and parade on the streets. There are also those who perform lion dance to every house in their neighbor with the hope that will bring fortune to these households. However, unless house owners give them some money, these dancers will not stop.

When it comes to Mid-autumn festivals, the first thing that springs to my mind is the Moon cakes, which are a popular traditional Vietnamese food. They are made of powder, pork meat, egg, peanut, and green bean. Moon cakes represent happiness, wealth, and longevity so they are used as gifts and also for decoration purposes.

Although Vietnamese people don’t get days off at this festival, it’s one of the most expected occasions for several reasons. First and foremost, it’s a great time for family members to gather, eat traditional foods, and share joys and sorrows. Besides, public places are aesthetically decorated and there is a wide range of cultural and art activities all over the country. Therefore, it’s a great time for people to forget about problems and celebrate with their loved ones

VIII. Bài tập thực hành

Việc sử dụng các từ vựng vào bài tập sẽ giúp bạn ghi nhớ nhanh và lâu hơn. Các bạn hãy áp dụng các từ vựng phía trên mà IELTS TUTOR đã cho để áp dụng vào 2 bài tập này nhé!

Bài 1: Trả lời câu hỏi

 • What is the festival that falls on the 15th of the eighth month in lunar calendar?
 • What do people do on the mountaintop to celebrate the Mid-autumn Festival?
 • What is mooncake?
 • Who are living on the moon?
 • Who is living in the Moon palace?

Bài 2: Điền từ vào chỗ trống

Mid-autumn Festival, lanterns, moon sighting, lantern parade, star-shaped lanterns, family reunion, mooncakes
The (1)___________ is held on the 15th day on the 8th lunar month (often in late September or early October) in the middle of autumn and it is celebrated for a whole day. On this day, the adults and the parents prepare many different foods, especially, (2)__________. All of them are designed with fun symbols, for example: dog, cat, mouse … Besides that, the children are provided with many (3)_________ in different shapes such as (4)________________, rabbit lanterns and diverse funny masks such as clown mask, lion mask.In the evening children carry their lanterns, wear funny masks, perform fantastic lion or dragon dances, sing folklore songs in the house’s grounds or in the streets for a (5)__________ and (6)______________ later. The Mid-Autumn celebration is an opportunity for (7)______________. The young generation express their gratitude to the old generation. The parents show their love for their children. For others, because the traditional time to have this festival is usually after harvesting the crops, it is as the congratulation for the full harvest. It really is a good example of the traditional culture of the Vietnamese.>> IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ Cách dùng danh từ"chance"tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0