Phân biệt ENJOY và LOVE trong tiếng anh

· Vocabulary

Bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING của IELTS TUTOR nói như sau:

I have time to be near and take care of my grandmother who I enjoy the most in my family

Câu này khá là ổn, tuy nhiên mắc một lỗi là

 • bạn dùng sai từ enjoy, chỗ đó nên thay bằng love

Như vậy, hôm nay IELTS TUTOR sẽ hướng dẫn kĩ cách dùng từ ENJOY và sự khác nhau giữa từ ENJOY và LOVE nhé! Bên cạnh đó, đừng quên tham khảo kĩ bài sửa kĩ càng của IELTS TUTOR cho học sinh đi thi đạt 6.0 SPEAKING IELTS để nắm được nói như nào sẽ đạt 6.0 IELTS SPEAKING nhé!

I. CÁCH DÙNG TỪ "ENJOY"

1. Enjoy sth --> tận hưởng, thích thú cái gì (to get pleasure from something)

IELTS TUTOR lưu ý có thể dùng:

 • S + enjoy(s) + Ving + something

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I really enjoyed that movie/book/concert/party/meal.
 • I want to travel because I enjoy meeting people and seeing new places.

2. enjoy yourself: tận hưởng đi, rất là thích = enjoy!

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He's enjoying himself at his job.
 • I don't think Marie is enjoying herself very much at school. 
 • Come on, why aren't you dancing? Enjoy yourselves!
 • Here are your drinks. Enjoy!

3. có được, được hưởng lợi (thường là điều tốt) to have something good or lucky

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Even though he's 86, he enjoys excellent health.
 • The schools here enjoy strong community support. 
 • She enjoyed good health well into her 90s.

II. PHÂN BIỆT ENJOY & LOVE

1. ENJOY STH: đi với (cái gì đó)

Như vậy, câu của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR là sai vì ENJOY không đi được với người

2. LOVE SB: đi được với cả người và vật

IELTS TUTOR lưu ý

 • Love được sử dụng nhiều nhất khi nói về tình cảm gia đình và tình cảm nam nữ. 

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I love my grandmother because she gives me all the best

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc