• IELTS BLOG

  Tham khảo thêm các Blog khác trực thuộc IELTS TUTOR để có thêm các bài học bổ ích nhé:
  Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR...
  Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR...
  Bên cạnh Paraphrase từ"being a driver"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI...
  Bên cạnh Paraphrase"to collect"(Diễn đạt"thu thập"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN...
  Bên cạnh Paraphrase"a professional"(Diễn đạt"chuyên gia"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp th...
  Bên cạnh Paraphrase"This phenomenon is supported by several primary justifications"IELTS WRITING...
  Bên cạnh Paraphrase"Be in the lowest rank"(Diễn đạt"đứng chót"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung c...
  Bên cạnh Paraphrase"tomatoes are picked"IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN...
  Bên cạnh Paraphrase"a tourist attraction"(Diễn đạt"khu du lịch"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung...
  Bên cạnh Paraphrase"surf (verb)"(Diễn đạt"lướt ván"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PH...
  Bên cạnh Paraphrase từ"my balancing skill"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ...
  Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR...
  Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR...
  Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR...
  Bên cạnh Paraphrase"the majority of water is used for homes"IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR c...
  Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR...
  Bên cạnh Paraphrase từ"emerge"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5...
  Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5),...
  Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR...
  Bên cạnh Paraphrase từ"listen to their songs"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ...
  More Posts