Từ vựng topic "customer service" IELTS

· Từ vựng theo topic

Bên cạnh hướng dẫn bạn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR tổng hợp Từ vựng topic "customer service" IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Từ vựng topic "customer service" IELTS

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Customer: khách hàng 
 • Client: khách hàng (sử dụng các dịch vụ chuyên nghiệp như luật sư, tài chính, bảo hiểm…) 
 • Consumer: người tiêu dùng 
 • Buyer: người mua, người mua hàng 
 • Shopper: người đi mua sắm 
 • Customer service: dịch vụ khách hàng 
 • Customer service representative (CSR): đại diện dịch vụ khách hàng 
 • Customer relationship management (CRM): quản lý dịch vụ khách hàng 
 • Customer care: chăm sóc khách hàng 
 • Customer loyalty: độ trung thành của khách hàng. >> IELTS TUTOR lưu ý hướng dẫn từ a đến z cách phân biệt customers và clients  
 • Loyal customer: khách hàng trung thành/ khách hàng thân thiết 
 • Customer behavior: hành vi khách hàng 
 • Customer-driven: hướng tới/quan tâm tới/dựa trên (nhu cầu, mong muốn, tâm lý) khách hàng 
 • Customer-oriented: hướng tới khách hàng 
 • Customer engagement: sự gắn kết khách hàng, sự tiếp cận khách hàng 
 • Customer experience: trải nghiệm khách hàng 
 • Customer needs: nhu cầu khách hàng 
 • Customer feedback: phản hồi khách hàng/ ý kiến khách hàng 
 • Customer complaint: phàn nàn từ khách hàng 
 • Customer satisfaction: sự hài lòng của khách hàng 
 • Customer survey: khảo sát ý kiến khách hàng
 • Honor all commitments to customers : cam kết giữ lời hứa với khách hàng
 • Invalid/ valid: hết hạn/còn hạn
 • Late delivery: (sự) giao hàng muộn
 • Delivery status: tình trạng giao hàng
 • Kick up such a fuss: làm lớn chuyện
 • Customer loyalty: sự gắn bó trung thành của khách hàng
 • Handle: xử lý tình huống
 • Hands-on experience: kinh nghiệm thực tế
 • Major delivery companies: những công ty giao hàng lớn
 • Make a complaint: phàn nàn
 • Monthly payment: phí phải trả hàng tháng. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "pay" tiếng anh
 • (Free) Next-day service: dịch vụ giao hàng ngay trong ngày hôm sau
 • Offer a discount: đưa ra giảm giá
 • Offer a replacement: cho phép đổi hàng
 • Place an order online: đặt hàng trực tuyến
 • Potential customers: khách hàng tiềm năng
 • Poor quality: chất lượng tồi
 • Prompt service: dịch vụ nhanh chóng
 • Providing an excellent service: cung cấp dịch vụ xuất sắc
 • Put me on hold: bắt tôi chờ máy
 • Checkout: quầy tính tiền ở siêu thị
 • Unwelcoming facial expression: biểu cảm gương mặt thiếu thân thiện
 • Climax: cao trào, đoạn gay cấn
 • Cram: nhồi nhét
 • Irritation: sự tức giận
 • Improper: không phải phép
 • To take something into account: cân nhắc điều gì đó
 • Competitive market: thị trường mang tính cạnh tranh. >> IELTS TUTOR lưu ý Từ vựng topic PRIZE / COMPETITION
 • Regular customers: khách hàng thường xuyên
 • Satisfied customers: khách hàng thỏa mãn (với dịch vụ)
 • Take my customs elsewhere : chuyển sang mua sắm, sử dụng dịch vụ ở nơi khác
 • Take seriously any complaints about poor service: chú ý nghiêm túc về những lời phàn nàn về dịch vụ tồi
 • (temporarily) out of stock: (tạm thời) hết hàng
 • Top quality: chất lượng đỉnh cao
 • Apologize all convenience caused to you: xin lỗi về sự bất tiện này
 • Best selling: bán chạy
 • Carry out surveys: tiến hành khảo sát
 • Check this issue: kiểm tra vấn đề này
 • Come up to standards: đạt được tiêu chuẩn
 • Conform to safety regulations: tuân thủ các quy định an toàn
 • Coupon: phiếu giảm giá, ưu đãi
 • Demand/ request a full refund: yêu cầu được hoàn toàn bộ tiền
 • Enclose the requested refund: đính kèm món tiền bồi hoàn
 • Expiration date: hạn sử dụng
 • Truly fit for purpose: thực sự phục vụ một mục đích
 • Get back to someone: trả lời (email/điện thoại) ai đó
 • Gift certificate: phiếu tặng quà
 • Good value for money: đáng đồng tiền bát gạo. >> IELTS TUTOR lưu ý Từ vựng topic Money IELTS  
 • Handle all complaints promptly: giải quyết những lời phàn nàn một cách nhanh chóng
 • Have a larger selection of items: có nhiều sự lựa chọn hàng hóa phong phú hơn
 • Have grounds for complaints: có lí do để phàn nàn
 • Healthy competition: sự cạnh tranh lành mạnh
 • High street: những con phố lớn (nơi nhiều cửa hiệu, tòa nhà tập trung)
 • Customer service: dịch vụ khách hàng
 • Feel welcome and valued: cảm thấy được chào đón và có giá trị
 • Treat us well: đối xử tốt với chúng tối
 • Encourage us to return: khuyến khích chúng tôi trở lại
 • Friendly staff: nhân viên thân thiện
 • A loyal customer: khách hàng trung thành
 • Deliver great customer service: cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời
 • Staff members: nhân viên
 • Are greeted in the right way: được chào đón đúng cách
 • Are handled quickly: được xử lí nhanh chóng
 • Are asked for feedback: được yêu cầu thông tin phản hồi
 • Treatment of customers: việc đối đã với khách hàng
 • Are treated badly: bị đối đãi tệ
 • Take pride in their work: tự hào về công việc của mình. >> IELTS TUTOR lưu ý Diễn đạt "tự hào" tiếng anh (Paraphrase "proud" IELTS) 
 • Thoughtful: chu đáo
 • Attentive: chú ý

III. Mẫu câu topic "customer service" IELTS

IELTS TUTOR lưu ý:

 • It's my pleasure! = taking a servant position = offering the best possible service.
 • I'd be happy to recommend... = find suitable alternatives
 • Thanks for choosing us!= THANK customers for choosing you...
 • I'll find a solution (right away)!= dedicated to finding solution
 • I'm doing everything I can.../ Let me get this right/ I'll keep you updated...
 • I understand your frustration./ Bear with me and I'll take care of it ASAP/ Please calm down so that I can help you.
 • We'll have this sorted out in no time/ soon.= We'll find a solution/ We'll help you.
 • I appreciate your patience! / Thanks for your patience! (when the customer has been patient!)
 • It won't be ready on Sunday, I would appreciate your patience... (when you need the customer to be patient).
 • What is convenient for you? = ask for input in what is convenient for them. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng tính từ "CONVENIENT" tiếng anh 
 • That absolutely made my day! =You brighten the client's day; he appreciates the compliment or your answer.
 • How can we make this right? = leave the solution up to the customer.
 • I completely agree with you// I'll have to double check to ensure that aligns with our policy.
 • I'm on it! => You're excited about helping.
 • I'll be here (for you...)
 • We'll figure this out./ Here's what we're going to do. = a way to reassure the customer.
 • I'll share your comments with the team= We hear and understand the complaint.
 • We really do appreciate the feedback.
 • Here's what I'm going to do for you...= sense of secrecy and VIP treatment. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng từ SENSE trong tiếng anh  
 • I'm truly sorry to hear about your bad experience... (but don't admit company fault...)=> empathy and understanding.
 • Is there anything else/ further I can help you with? = "ask and you shall receive".
 • Thank you for letting us know about the situation./ understanding!
 • Please don't hesitate to get in touch if you need anything else.= they shouldn't hesitate to "bother" you.
 • Here's an exclusive promotion we're offering to our loyal customers...= creating an exclusive "members-only" relationship.
 • We're looking forward to serving/ seeing you again... = positive way to end a conversation.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking