Từ vựng topic Money IELTS

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Từ vựng topic Money IELTS

I. Từ vựng topic Money

1. Từ vựng topic money

1.1. idioms & phrasal verb topic money

 • Save for a rainy day (idioms) = dành dụm tiền cho những ngày khó khan
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I save a portion of my wages each month for a rainy day. – Tôi tiết kiệm 1 phần tiền lương mỗi tháng để phòng trường hợp khó khăn.
 • Everything comes with a price (idioms) = mọi thứ đều có cái giá của nó
 • On the breadline (idioms) = very poor
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  Too many men have children and then forget about them — leaving the children and the mothers living on the breadline. – Quá nhiều đàn ông có con và rồi quên con họ – để cho con và mẹ của chúng luôn đói khổ.
 • Be rolling in money/it (idioms) = have a lot of money
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  I hear her father is rolling in money, so I wouldn’t be too worried about her future. – Tôi nghe nói cha của cô ấy rất giàu nên tôi sẽ không quá lo lắng về tương lai của cô ấy.
 • Cost an arm and a leg (idioms) = be very expensive, cost a lot of money
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  Many restaurants were charging an arm and a leg for poor quality food. – Rất nhiều nhà hàng tính phí rất đắt đỏ cho những món ăn kém chất lượng.
 • Live beyond one’s means (idioms) = spend more money than you earn
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  Being so poor during college taught me not to live beyond my means once I got a steady job. – Việc quá nghèo khó trong thời gian học đại học đã dạy tôi rằng không nên vung tiền quá trán một khi tôi có công việc ổn định.
 • Go on a spending spree (idioms): to buy many things (often without thinking too much about the cost)
 • Make (both) ends meet (idioms) = survive financially: đủ (tiền để) sống qua ngày
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: After the large income tax hike, many people suddenly found it difficult to make both ends meet. – Sau khi tăng thuế thu nhập lớn, nhiều người đột nhiên cảm thấy khó khăn để kiếm đủ tiền sống qua ngày.
 • Run out of money (phrasal verb): cạn tiền
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  Many hospitals are running out of money. – Nhiều bệnh viện đã cạn ngân sách
 • Throw money around (phrasal verb): mặc sức tiêu tiền lên những thứ không cần thiết.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  He lost his job, but still seems to have plenty of money to throw around. – Anh ta mất việc nhưng có vẻ như có rất nhiều tiền để tiêu pha không cần thiết
 • Money is no object (idioms): tiền không phải là vấn đề
 • Money makes the world go round (idioms): đồng tiền làm thế giới xoay chuyển (có tiền mua tiên cũng được)
 • Money makes money (idioms): tiền làm ra tiền
 • Spend money like water (idioms): tiêu tiền như nước
 • The love of money is the root of all evil (idioms): Đam mê tiền tài là nguồn gốc của tội lỗi
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  Money makes people kill and steal. Greed means there are things in the world like blackmail, corruption, slave labour and a lot more terrible things. So it is true to say that “the love of money is the root of all evil”. 
 • Money can’t buy happiness (idioms): Tiền không mua được hạnh phúc
 • To put paid to (phrasal verb): đánh đổi
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  His dedication to his work put paid to his wife’s career as a nurse as soon as their first child came along.
 • To pay the price for (phrasal verb): trả giá cho hành động/ quyết định
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  He is paying the price for his ambitiousness now as his wife has left him and taken their son. – Anh ta đang phải trả giá cho sự tham vọng của mình bây giờ vì vợ anh ta đã bỏ anh ta và mang con trai của họ.
 • Throw money at (phrasal verb): tiêu rất nhiều tiền cho việc gì đó, để giải quyết việc gì đó.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Many people agree that throwing money at our schools has not produced good results. 
 • Money doesn’t grow on trees (idioms) = Money doesn’t come easily: tiền không tự nhiên mà có
 • Live from hand to mouth (idioms) = have just enough money to live
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  Our older generation lived from hand to mouth during the war. – Thế hệ trước chúng ta chỉ sống đủ ăn đủ mặc trong thời kỳ chiến tranh.
 • Make big money: làm ra nhiều tiền
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  This film is making big money in America. – Bộ phim này làm ra rất nhiều tiền ở Mỹ.
 • Cut down on (phrasal verb): cắt giảm chi tiêu về…
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  The supermarket chain has promised to cut down on plastic packaging. – Chuỗi siêu thị đã hứa cắt giảm bớt bao bì nhựa.

1.2. Từ vựng khác

 • Tight budget: chi phí eo hẹp
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The cost of living has increased for families on a tight budget. – Chi phí trang trải cuộc sống đã được tăng lên cho các gia đình có chi phí eo hẹp.
 • Monetary (n) /ˈmɑːnɪteri/: liên quan đến tiền tệ
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: They betrayed their friends for monetary gain. – Họ phản bội bạn bè của họ để kiếm lợi.
 • Broke = skint = pennyless = destitute = poor (adj): phá sản/hết tiền/nghèo
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Many small businesses went broke during the recession. – Nhiều doanh nghiệp nhỏ đã bị phá sản trong suy thoái kinh tế.
 • Be strapped for cash = a bit short of = needed cash and had very little
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  I’m strapped for cash at the moment. – Hiện tại tôi đang kẹt tiền.
 • Savings = belt-tightening (n): tiết kiệm, thắt lưng buộc bụng
 • Pocket money: tiền tiêu vặt
 • Financial goals: mục tiêu về mặt tài chính
 • Piggy bank: ống heo
 • Lump sum = a single large payment
 • Ridiculous price: giá (cao) bất hợp lý
 • Steady income: thu nhập ổn định
 • A fortune /ˈfɔːrtʃən/ – cost/make a fortune: một số tiền lớn/ gia tài – tốn cả gia tài/ làm ra nhiều tiền
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  You can make a fortune out of junk if you call it antiques. – Bạn có thể kiếm được cả gia tài từ đống phế liệu đó nếu bạn gọi nó là đồ cổ.
 • Be worse = be poorer, unhappier >< be better off: nghèo khổ hơn >< khá khẩm hơn
 • Owe (v): nợ
 • Expensive = not come cheap = costly = high-priced = pricey = high-cost = extravagant = exorbitant = đắt tiền
 • Cheap = inexpensive = low-priced = low-cost = economical = bargain = reasonably priced = rock-bottom = rẻ
 • Lend/borrow some money (v): cho mượn / đi mượn tiền
 • Earn/have/receive/generate/ provide lucrative income (v): nhận lương cao
 • Lucrative = well-off = loaded = wealthy = affluent = prosperous = rich (adj)
 • Financial disciplines/difficulties: nguyên tắc, kỷ luật/ khó khan về tài chính.
 • Inflation (n) = sự lạm phát
 • Donate money (to): quyên góp tiền cho ai đó
 • Make a withdrawal (v): rút tiền (từ ngân hàng hoặc ATM)
 • Fork/pay sth out (on sth) (phrasal verb) = spend a lot of money on sth, usually money you don’t want to spend
 • Pay sth off = finish paying money that is owed for sth
 • Pay one’s (own) way (phrasal verb) = pay for everything yourself without relying on others
 • Balance the expense (v): cân bằng chi tiêu
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  Balancing the expense is struggling, especially for the young due to the existence of various types of entertainment such as shopping, going to the cinemas and travelling. – Việc cân bằng chi tiêu khá khó khăn, đặc biệt là cho giới trẻ vì sự có mặt của rất nhiều loại hình giải trí như mua sắm, xem phim và đi du lịch.

2. Ideas topic money

 • Actually, people in my country have savings for various purposes and this depends on their age.
 • Young people tend to save money for travelling, marriage or a down payment on a house while elder people tend to save money for healthcare service.
 • I don’t carry cash anymore, and I have a small leather card holder which I keep my bank card in
 • Keep it in my pocket
 • Handle my wallet to the main office 
 • I was stressed about it 
 • Well, I find that saving money is difficult for me as I tend to overspend on clothes or food, especially on payday.
 • Whenever I have a financial decision, I have to be extremely careful so that I can make a smart investment
 • If children are encouraged to save money, they may learn how to use it more wisely and appreciate the effort of their parents who work hard to make ends meet.
 • children may prepare better for the future if they understand the essence of saving money for a rainy day; therefore, it is encouraged that parents teach children how to save money.

II. Topic liên quan đến topic Money

1. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế - Ngoại thương

2. PARAPHRASE TỪ "SPEND"

3. Từ vựng topic Economy

4. Phân biệt EXPENDITURE, CONSUMPTION, EXPENSE, PRICE, COST, REVENUE, CAPITAL VÀ CHARGE, TUITION, FEE

5. Từ vựng topic shopping

IELTS TUTOR hướng dẫn tổng hợp từ vựng topic shopping

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK