Cách dùng từ SENSE trong tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh gửi thêm em phân tích đề thi thật task 1 viết thư của IELTS GENERAL được sửa rất kĩ bởi giáo viên cho bạn học sinh đã đi thi ngày đó và đạt 6.0 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn cách dùng từ SENSE trong tiếng anh khi bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR thắc mắc về cách dùng SENSE OF ....

IELTS TUTOR giải thích:

  • Sense: có nghĩa là “cảm xúc / cảm giác / tinh thần” hoặc “khả năng cảm nhận”. Tùy chữ phía sau nghĩa là gì mà nó mang nghĩa nào.

Theo Cambridge:

  • an ability to understand, recognize, value, or react to something, especially any of the five physical abilities to see, hear, smell, taste, and feel:

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Khi đi với những chữ chỉ cảm xúc thì nó nghĩa là “cảm xúc / cảm giác / tinh thần”, 
    • ví dụ sense of pride = cảm xúc tự hào
  • Khi đi với những chữ chỉ khả năng thì nó có nghĩa là “khả năng cảm nhận”,
    • ví dụ sense of humor = khả năng hài hước

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • With her excellent sense of smell, she could tell if you were a smoker from the other side of the room. 
  • My cold is so bad I've lost my sense of smell/taste (= I can't smell/taste anything).

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK