Cách dùng từ "STAFF" trong tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh việc hướng dẫn và sửa kĩ càng đề thi IELTS SPEAKING ngày thi 4/8/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ hơn cách dùng từ STAFF đây là danh từ tập hợp rất dễ bị nhầm lẫn về cách dùng

1. STAFF là COLLECTIVE NOUN (Danh từ tập hợp)

1.1. Nghĩa

NHÂN VIÊN NÓI CHUNG (the people who work for an organization): nghĩa là nhiều nhân viên chứ không phải 1 nhân viên

Ví dụ:

 • The report included doctors, nurses, and other hospital staff. 
 • The company has a staff of over 500 employees. 
 • I would like to express my deep gratitude to all the hospital staff. 
 • He made a point of learning all the names of his staff. 
 • Airport staff are trying to minimize the inconvenience caused to passengers. 
 • We'll be taking on two new members of staff. 
 • Has the news been communicated to the staff yet?

Nếu muốn nói 1 nhân viên thì sẽ dùng: a member of staff

Ví dụ:

  • Please talk to a member of staff.

  1.2. Ngữ pháp

  2. STAFF mang nghĩa NHÂN VIÊN (cả 1 group, chứ không phải riêng cá nhân của 1 nhân viên)

  Vậy nên nếu viết M�y is a qualified staff là sẽ sai, mà sẽ sửa lại là My is a qualified member of staff nhé

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK