Paraphrase từ "specialize" tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ "specialize" tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5).

1. major (n) (verb)

IELTS TUTOR hướng dẫn CÁCH DÙNG TỪ "MAJOR" TIẾNG ANH

2. have a greater depth of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • These students often have a greater depth of knowledge. (IELTS TUTOR giải thích: Những học sinh này thường có vốn kiến thức chuyên sâu hơn)

3. intensive (adj)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They do not require the intensive level. (IELTS TUTOR giải thích: Họ không đòi hỏi mức độ chuyên sâu)

4. designate

5. orient/be oriented to​/​towards

6. dedicate

7. destined

8. narrow down

9. overspecialize

10. specify

11. focus / concentrate

12. be designed to do

13. something be intended for

14. (be) aimed at (doing) something

15. be meant to do something

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking