Paraphrase từ"educational"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"educational"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

1. academic

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • For high school students, there aren’t many opportunities to gain practical work experience because here in Vietnam, academic study is really important for students if they want to go to universities

2. informative

3. instructive

4. educative

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking