Cách dùng động từ "dedicate" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng động từ "dedicate" tiếng anh

I. Dedicate là ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "cống hiến, hiến dâng"

=to give all of your energy, time, etc.:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He has dedicated his life to scientific research. 
 • The new president said she would dedicate herself to protecting the rights of the sick and the homeless.
 • to dedicate one's life to the cause of national liberation (IELTS TUTOR giải thích: cống hiến đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc)
 • war memorial dedicated to unknown fighters (IELTS TUTOR giải thích: đài liệt sĩ có mục đích tưởng niệm chiến sĩ vô danh)
 • He dedicated his life to helping the poor.

2. Mang nghĩa "dành tặng cho, mục đích cho (để tưởng niệm, ghi nhớ công lao...)"

=If you dedicate a book, play, performance, etc. to someone, you publicly say that it is in that person's honour

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The book is dedicated to the author's husband.
  • This book is dedicated to my children, Claire and Tom.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK