Paraphrase "quality" (Diễn đạt "chất lượng tốt/xấu..."tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh phân tích kĩ càng đề thi IELTS GENERAL TASK 2 ngày 4/8/2020, kèm bài sửa cho hs đi thi thật, IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase "quality" (Diễn đạt "chất lượng tốt/xấu..."tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Paraprase"poor people" tiếng anh

II. Paraphrase "quality" (Diễn đạt "chất lượng tốt/xấu..."tiếng anh)

1. Thêm tính từ trước quality

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "quality" tiếng anh

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Các tính từ có thể đi với quality bao gồm: excellent, good, high, outstanding, superior, top inferior, low, poor

2. Dùng quality như adj

3. of....quality

4. efficiency

5. condition

6. excellence (trong trường hợp tốt)

7. merit (trong trường hợp tốt)

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "merit" tiếng anh

8. virtue (trong trường hợp tốt)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK