Cụm OF GREAT IMPORTANCE / SIGNIFICANCE nghĩa là gì?

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn Cụm OF GREAT IMPORTANCE / SIGNIFICANCE nghĩa là gì?

1. of great importance to sth

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cấu trúc is of great importance = have great importance tức là of ... = have mang nghĩa "có" và dịch cả câu là "có tầm quan trọng"

Cùng IELTS TUTOR ví dụ:

 • LATEST SUPREME COURT DECISION IS OF GREAT SIGNIFICANCE
 • Development of Emirati women is of great importance to UAE
 • month of May is of great significance for the South Asian region as in this month both India and Pakistan tested their nuclear weapons.
 • She grew up in a home where baseball was considered of vital importance.(Cô ấy đã lớn lên trong một gia đình mà bóng chày được coi là môn thể thao có tầm quan trọng lớn)
 • His graduation from high school was an event of great importance to him. (Việc tốt nghiệp trung học của cậu ấy là một sự kiện rất quan trọng đối với cậu)
 • Children should be taught literary works from their home country because they are of great importance. (Trẻ em nên được dạy các tác phẩm văn học từ nước nhà vì chúng có tầm quan trọng rất lớn)

2. of great significance to / for ...

IELTS TUTOR lưu ý:

 • giới từ theo sau là to hay for sẽ phụ thuộc vào từ trước nó
  • Ví dụ of great significance to / for... đều được vì significance đi với to / for đều ổn, còn of great importance to sth / sb vì importance đi với to 

Cùng IELTS TUTOR ví dụ:

 • The role of developing art and cultural activities is of great significance for culture and community (Vai trò của việc phát triển các hoạt động văn hoá nghệ thuật có ý nghĩa lớn đối với văn hoá và cộng đồng)
 • 3. Tương tự cấu trúc of (great) + noun mang nghĩa có....

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Không phải thích thêm noun vào cũng được mà thường sẽ là đi theo collocation 
  IELTS TUTOR lấy ví dụ:
  • of great benefits là có
   • That may be his psychological misfortune but it is of great benefit to readers – he has a way of drawing general perceptions from his particular experience that have you reaching for the notebook.

  4. Một số cấu trúc of great + noun thường gặp

  IELTS TUTOR tổng hợp một số cấu trúc thường gặp, tuy nhiên IELTS TUTOR lưu ý là các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING của IELTS TUTOR phải tra cho kĩ trước khi học và nên áp dụng vào bài viết để giáo viên sửa kĩ vì không phải ráp từ nào vào cũng ổn nhé

  • of great help
  • of great use
  • of great concern
  • It is of great interest to me
  • it is of great economic and social relevance

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK