Paraphrase từ"decline/plummet"tiếng anh(Diễn tả sự sụt giảm/giảm nhanh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"decline"tiếng anh(Diễn tả sự sụt giảm), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Paraphrase từ"decline"(Diễn tả sự sụt giảm)

1. descend

2. fall

3. decline

4. drop

5. dip

6. reduce

7. sink

I. Paraphrase từ"plummet"(Diễn tả sự giảm nhanh)

1. plummet

2. slump

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "Slump" tiếng anh

3. plunge

4. nose-dive

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "Nosedive" tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking