Paraphrase từ"category"tiếng anh(Diễn đạt từ"nhóm")

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"category"tiếng anh(Diễn đạt từ"nhóm"), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

1. sector

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "sector" tiếng anh

2. item

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "item" tiếng anh

3. bracket

4. segment

5. unit

6. cohort

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"cohort"tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK