Paraphrase"The school that I attend is among the top 50 most prestigious high schools in Vietnam"IELTS SPEAKING

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"The school that I attend is among the top 50 most prestigious high schools in Vietnam"IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

  • The high school that I am enrolled in is considered one of the most esteemed/ the finest educational institutions in Vietnam, ranking in the top 50.>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn Cách dùng động từ "enrol" tiếng anh
  • Among Vietnam's most highly regarded high schools, the one I attend is ranked in the top 50.>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn Cách dùng từ "regard" như danh từ trong tiếng anh
  • I attend one of the most distinguished high schools in Vietnam, which holds a place in the top 50/, with a ranking in the top 50.>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn Cách dùng động từ "distinguish" tiếng anh
  • The high school I go to is recognized/known as one of Vietnam's most prestigious institutions and ranks among the top 50>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn Cách dùng danh từ"recognition"tiếng anh 
  • My high school is considered one of the top 50 most prestigious institutions in Vietnam due to its reputation for excellence/, according to its reputation.
  • The high school I attend is included in the top 50 most prestigious educational institutions in Vietnam.
  • Among the most respected high schools in Vietnam, the one I attend is positioned within the top 50.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE