Paraphrase câu"By opting for buses or trains as their mode of transportation, people can decrease the number of harmful pollutants emitted into the atmosphere due to fewer cars on the road."IELTS WRITING TASK 2

· Paraphrase câu writing task 2,Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase câu"By opting for buses or trains as their mode of transportation, people can decrease the number of harmful pollutants emitted into the atmosphere due to fewer cars on the road."IELTS WRITING TASK 2, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Cách Paraphrase

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Choosing to commute via bus or train/Opting for public transportation like buses or trains can lead to a reduction in the number of harmful emissions produced/decrease the amount of hazardous pollutants released into the environment as there will be fewer cars on the road/there will be a decrease in the number of cars on the road.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  CÁCH PARAPHRASE TỪ "CHOOSE" IELTS
  • People who choose to commute by bus or train can limit the number of toxic emissions produced as a result of the reduced number of cars on the road.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "commute" tiếng anh
  • Using buses or trains for daily commutes can contribute to a reduction in harmful emissions/ can aid in limiting the number of hazardous pollutants that are emitted as fewer cars will be present on the roads.
  • Public transportation like buses or trains can help in limiting the amount of toxic emissions produced as there will be a decrease in the number of cars on the road.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  CÁCH DÙNG "HARM / HARMFUL" TIẾNG ANH

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE