CÁCH DÙNG "HARM / HARMFUL" TIẾNG ANH

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích và chú thích các bài báo mới để em có thể vừa cập nhật thông tin, vừa học tiếng anh cũng như Luyện thi IELTS online cấp tốc 1 kèm 1 nâng band nhanh thế nào?, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm cách phân biệt các từ rất hay nhầm lẫn là HARM / HARMFUL trong tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase "negative" tiếng anh

II. Cách dùng harm, harmful

1. Harm (noun)

1.1. harm là danh từ không đếm được

1.2. Cách dùng

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cụm DO/CAUSE HARM TO STH/SB: GÂY HẠI 
 • Cụm  NOT DO ANY HARM TO STH/SB: KHÔNG GÂY HẠI 
 • Cụm DO MORE HARM THAN GOOD: LỢI HƠN HẠI

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Smoking can cause serious harm to the lungs. 
 • Alan would never do anyone any harm.>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn   PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
 • Some people believe smacking children causes them physical and emotional harm. 
 • It can be difficult to keep children safe from harm. 
 • There is growing evidence of the harm caused by smoking. 
 • He bitterly regretted the harm he had caused his daughters. 
 • Some vitamin tablets can do more harm than good.
 • It wouldn't do any harm to have another look.

2. Harm (verb)

2.1. harm là ngoại động từ

2.2. Cách dùng

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Harm sb/sth = to hurt someone or damage something (gây nguy hiểm, hại đến ai, cái gì)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  3. Harmful to sth/sb (adj): nguy hiểm đến ai/cái gì

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Doctors believe that smoking is harmful to your health.

   4. Harmless (adj): không nguy hại

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • Taken in small doses, this drug is completely harmless.
    • Their jokes seemed harmless enough.

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Cấp tốc

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0