Cách dùng động từ "commute" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách học IELTS READING hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng động từ "commute" tiếng anh

I. "commute" vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "đi lại thường xuyên bằng xe búyt, xe lửa hoặc ô tô giữa nơi làm việc và nhà ở"

=to travel regularly to and from work / If you commute, you travel a long distance every day between your home and your place of work.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, commute là nội động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I commute by train.
 • It's exhausting commuting from Brighton to London every day.
 • Mike commutes to London every day. 
 • she commutes from Oxford to London every day (IELTS TUTOR giải thích: cô ấy đi lại hàng ngày từ Oxford đến Luân Đôn)
 • McLaren began commuting between Paris and London. 
 •  He's going to commute

2. Mang nghĩa "thay thế (một hình phạt) bằng một hình phạt khác nhẹ hơn; giảm tội"

=to change a punishment to one that is less severe / If a death sentence or prison sentence is commuted to a less serious punishment, it is changed to that punishment

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, commute là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • His sentence has been commuted to one of life imprisonment.
 • Her sentence was commuted from death to life imprisonment.
 • His death sentence was commuted to life imprisonment. 
 • to commute a death sentence to life imprisonment (IELTS TUTOR giải thích: giảm án tử hình xuống án tù chung thân)
 • Prison sentences have been commuted

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK