Paraphrase"It's easy to see the bright street lights that are shining all around"IELTS SPEAKING

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"It's easy to see the bright street lights that are shining all around"IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

  • The sight of bright street lights shining everywhere is ubiquitous and easily observable.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng tính từ"ubiquitous"tiếng anh
  • It is effortless to observe the presence of bright street lights shining in all directions.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"presence"tiếng anh 
  • Everywhere you look, you can easily spot the bright street lights shining.
  • The presence of bright street lights shining everywhere is pervasive and easily seen.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE