Cách paraphrase từ "struggle " (Diễn đạt "đấu tranh" tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Phân tích bài essay về "British emigration to selected destinations" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase từ "struggle " (Diễn đạt "đấu tranh" tiếng anh).

I. Kiến thức liên quan

II. Cách paraphrase từ "struggle " (Diễn đạt "đấu tranh" tiếng anh)

1. attempt

2. strive

3. be at pains to do something

4. push

5. endeavor

6. effort

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "effort" tiếng anh

7. enjoyable

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "enjoyable" tiếng anh

8. pleasing

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Tại sao chọn IELTS TUTOR