Cách paraphrase từ "down-to-earth" (Diễn đạt "lối suy nghĩ thực tế" tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Phân tích bài essay về "British emigration to selected destinations" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase từ "down-to-earth" (Diễn đạt "lối suy nghĩ thực tế" tiếng anh).

I. Kiến thức liên quan

II. Cách paraphrase từ "down-to-earth" (Diễn đạt "lối suy nghĩ thực tế" tiếng anh)

1. practical

2. logical

3. sensible

4. realistic

IELTS TUTOR giới thiệu Từ vựng topic Money IELTS

5. rational

6. clear-headed

7. as good as your word

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Tại sao chọn IELTS TUTOR