Cách paraphrase từ "off-limits" (Diễn đạt "bị cấm không được lui tới" tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase từ "off-limits" (Diễn đạt "bị cấm không được lui tới" tiếng anh).

I. Kiến thức liên quan

II. Cách paraphrase từ "off-limits" (Diễn đạt "bị cấm không được lui tới" tiếng anh)

1. impossible

2. be out of the question

3. out of my reach

IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase từ "reach/amount"

4. beyond my reach

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Tại sao chọn IELTS TUTOR