Paraphrase từ"reach/amount"(Diễn đạt"đạt đến giá trị nào đó, lên đến"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"reach/amount"(Diễn đạt"đạt đến giá trị nào đó, lên đến"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

1. reach

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A increase steadily and A reaches 7,000 in 2001 = A increases steadily, reaching 7,000 in 2001 (IELTS TUTOR giải thích: nên dùng động từ không giới hạn (non-finite verb) khi trình bày kết quả 

2. arrive at

3. amount to

4. hit

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking