Cách paraphrase liên từ "but" hiệu quả IELTS

· Vocabulary

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR Phân tích Cách paraphrase liên từ "but" hiệu quả

1. although / though

2. while

IELTS TUTOR hướng dẫn cách dùng từ while trong tiếng anh

3. whereas

IELTS TUTOR có hướng dẫn cách dùng whereas trong tiếng anh

4. however

IELTS TUTOR có hướng dẫn cách dùng however

5. nevertheless

IELTS TUTOR có hướng dẫn cách dùng nevertheless

6. on the other hand

7. yet

IELTS TUTOR hướng dẫn cách dùng từ "yet" tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK