Cách dùng"align(v)"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"align(v)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng"align(v)"tiếng anh

1."align (v)"vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"ủng hộ"

=If you align yourself with a particular group, you support them because you have the same political aim.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There are signs that the prime minister is aligning himself with the liberals. 
  • He has attempted to align the Socialists with the environmental movement.
  • Many politicians did not want to align themselves with the movement. (IELTS TUTOR giải thích:   Nhiều chính trị gia không muốn ủng hộ cuộc vận động)

2.2. Mang nghĩa"sắp cho thẳng hàng (nghĩa đen), điều chỉnh (nghĩa bóng)"

=If you align something, you place it in a certain position in relation to something else, usually parallel to it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A tripod will be useful to align and steady the camera. 
  • Assess your skill set and align it with industry needs - then translate your skills into language that resonates within that industry. (IELTS TUTOR giải thích:   Hãy đánh giá toàn bộ kỹ năng của bạn và đối chứng chúng với yêu cầu của ngành nghề - sau đó chuyển đổi kỹ năng của bạn thành ngôn ngữ mà cộng hưởng trong ngành nghề đó)
  • According to the model, successful communication depends on the degree to which we can align ourselves and our windows to match those we interact with. (IELTS TUTOR giải thích:   Theo mô hình này, giao tiếp thành công tùy thuộc vào mức độ chúng ta điều chỉnh bản thân và cửa sổ của mình cho tương thích với người chúng ta giao tiếp)
  • Keep the rough edge of the fabric aligned with the raw edge of the piping.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE