Cách dùng "ON THE ONE HAND / ON THE OTHER HAND" IELTS

· Vocabulary

Cách dùng từ điển trong IELTS cũng như PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5) đã được IELTS TUTOR hướng dẫn rất kĩ cách dùng, thí sinh nhớ học kĩ để có thể tra được từ đồng nghĩa để thuận tiện cho việc Paraphrase nhé, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng ON THE ONE HAND / ON THE OTHER HAND trong IELTS

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Cụm này để kết nối các đoạn paragraph với bài essay, giúp tăng điểm "coherence".
  • Cụm này được dùng khi đang mô tả 1 ý, rồi lại muốn mô tả 1 ý khác hoàn toàn trái ngược 
  • Cặp từ này rất hay được dùng trọng dạng bài Discuss Both View mà IELTS TUTOR đã giới thiệu
  • Dạng Partly của Opinion Essay cũng có thể dùng cụm này cho hai đoạn body để mô tả hai ý kiến trái ngược nhau 
  • Không thể nào dùng cặp này thay cho Firstly, Secondly được lí do là vì Firstly, Secondly mang ý nghĩa tiếp nối. Main idea của Firstly sẽ tương đồng với Secondly. Còn cặp On the one hand, On the other hand sẽ đối nghịch nhau

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • On the one hand I'd like a job that pays more, but on the other hand I enjoy the work I'm doing at the moment.

II. Cách dùng "ON THE ONE HAND / ON THE OTHER HAND"

Mang nghĩa"một mặt thì...mặt khác thì"

​=used to introduce different points of view, ideas, etc., especially when they are opposites

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • On the one hand, if the body doesn't have enough cholesterol, we would not be able to survive. On the other hand, if the body has too much cholesterol, the excess begins to line the arteries.
  • On the one hand, expansion would be good, but on the other hand, it would be sad to affect the family atmosphere. (IELTS TUTOR giải thích:  Một mặt, việc mở rộng sẽ tốt, nhưng mặt khác thật buồn là nó sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí gia đình)
  • On the one hand they'd love to have kids, but on the other, they don't want to give up their freedom.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE