Cách dùng "ON THE ONE HAND / ON THE OTHER HAND" IELTS

· Vocabulary

Cách dùng từ điển trong IELTS cũng như PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5) đã được IELTS TUTOR hướng dẫn rất kĩ cách dùng, các em nhớ học kĩ để có thể tra được từ đồng nghĩa để thuận tiện cho việc Paraphrase nhé, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng ON THE ONE HAND / ON THE OTHER HAND trong IELTS

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Cụm này để kết nối các đoạn paragraph của các bạn với bài essay, giúp tăng điểm "coherence".
  • Cụm này được dùng khi bạn đang mô tả 1 ý, rồi bạn lại muốn mô tả 1 ý khác hoàn toàn trái ngược 
  • Cặp từ này rất hay được dùng trọng dạng bài Discuss Both View mà IELTS TUTOR đã giới thiệu các bạn 
  • Dạng Partly của Opinion Essay bạn cũng có thể dùng cụm này cho hai đoạn body để mô tả hai ý kiến trái ngược nhau 
  • Không thể nào dùng cặp này thay cho Firstly, Secondly được lí do là vì Firstly, Secondly mang ý nghĩa tiếp nối. Main idea của Firstly sẽ tương đồng với Secondly. Còn cặp On the one hand, On the other hand sẽ đối nghịch nhau!

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • On the one hand I'd like a job that pays more, but on the other hand I enjoy the work I'm doing at the moment.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE