Cách paraphrase động từ "change"(Diễn đạt"thay đổi"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase động từ "change"(Diễn đạt"thay đổi"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Cách paraphrase động từ "change"(Diễn đạt"thay đổi")

1. alter

IELTS TUTOR hướng dẫn​ Cách dùng động từ "alter" tiếng anh

2. transform

3. revolutionize

4. evolve

IELTS TUTOR hướng dẫn​ Cách dùng từ "evolve" tiếng anh

5. convert

6. modify

7. adjust

IELTS TUTOR hướng dẫn​ Cách dùng động từ "adjust" tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Tại sao chọn IELTS TUTOR