Giải đề"The graph below shows the amount of money spent on books in Germany, France, Italy and Austria between 1995 and 2005"IELTS WRITING TASK 1

Bên cạnh cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), Hãy đọc kĩ PHÂN TÍCH ĐỀ"The graph below shows the amount of money spent on books in Germany, France, Italy and Austria between 1995 and 2005"IELTS WRITING TASK 1 từng bước phân tích để nắm cách chia bố cục cũng như viết bài không sai task response nhé!

I. Đề bài

The graph below shows the amount of money spent on books in Germany, France, Italy and Austria between 1995 and 2005.

The graph below shows the amount of money spent on books in Germany, France, Italy and Austria between 1995 and 2005.

II. Từ vựng

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic Economy IELTS

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Intro: 
  • The line graph compares the amount of money spent on buying books in Germany, France, Italy and Austria over a period of ten years between 1995 and 2005.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  CÁCH DÙNG TỪ "AMOUNT" TIẾNG ANH
 • Overall: 
  • Nhìn chung là tăng: the expenses on books increased in all the given four countries over time
  • Germany đứng nhất: Germany spent the highest amount of money on books (HOẶC: Austrian people’s spending on books rose more quickly than any other given European countries)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  CÁCH PARAPHRASE TỪ "SPEND" TRONG TIẾNG ANH
 • Body 1: Viết về Germany + Austria 
  • People in Germany’s spending on books was 80 million US dollar in 1995, and this spending increased except from 2000-2003. In 2005 their spending reached to over 95 million USD.
  • Austria showed a gradual incline starting 1995 to 1999 (nêu số liệu) then surged to a high of 65 million in 2005  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "appear" tiếng anh
 • Body 2: Viết về France + Italy 
  • France and Italy spent about 50 million dollar in 19995 and both showed some fluctuations over the next years on their expenditure on books (nêu số liệu)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "expense" tiếng anh
  • Figures for both countries reached the peak by the year 2005 (around 50-75 million respectively)

  IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

  Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp siêu cấp tốc target 6.0 lớp IELTS WRITING & SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

  Bạn học sinh đã đi thi và đạt target nhé!

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  >> IELTS General

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  The graph below shows the amount of money spent on books in Germany, France, Italy and Austria between 1995 and 2005.
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
  The graph below shows the amount of money spent on books in Germany, France, Italy and Austria between 1995 and 2005.