Phân biệt "suggest" & "recommend" tiếng anh

· Phân biệt từ

I. Cách dùng recommend & suggest

II. Phân biệt "suggest" & "recommend" tiếng anh

1. Giống nhau

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Cả recommend & suggest đều là ngoại động từ 
  • Cả hai đều mang nghĩa "khuyên nên làm cái gì" 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The doctor recommended (that) I get more exercise (IELTS TUTOR giải thích: bác sĩ khuyên nên tập thể dục)
  • I suggest (that) we wait a while before we make any firm decisions (IELTS TUTOR giải thích: tôi đề nghị chúng ta nên chờ chút trước khi đưa ra quyết định)

2. Khác nhau

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nếu đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR về cách dùng của recommend & suggest sẽ thấy rõ có một điểm khác biệt:
    • Recommend có thể dùng khi tiến cử người nào đó 
    • Suggest sẽ không dùng được với nghĩa này 
IELTS TUTOR lấy ví dụ bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR trong trường hợp này dùng suggest ở đây chưa chính xác
Phân biệt "suggest" & "recommend" tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK