Paraphrase"water sports"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"water sports"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Aquatic activities/games/pursuits
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • The resort offered a range of aquatic activities, including snorkeling and kayaking.
   • The community center organized aquatic games, like water basketball and volleyball.
   • The campers engaged in aquatic pursuits, such as water trampolining and paddleboarding.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"pursuit"tiếng anh
 • Water-based/Marine/Aqua sports
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • The athletes competed in a variety of water-based sports, such as water polo and surfing.
   • The beach-goers enjoyed participating in marine sports, like scuba diving and jet skiing.
   • The club organized aqua sports, such as synchronized swimming and diving.
 • Water/Water-based recreation
  • The lake provided a setting for water recreation, like boating and fishing.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "recreation" tiếng anh
  • The river offered water-based recreation, such as tubing and canoeing.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE