Paraphrase từ"be closer to nature"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"be closer to nature"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Get more connected to nature

 • Cultivate a deeper relationship with the natural world

 • Develop a stronger bond with nature

 • Increase your proximity to the natural world

 • Enhance your connection to the environment

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: By participating in local conservation efforts, she enhanced her connection to the environment.

 • Deepen your understanding of the natural world

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: By studying biology and ecology, she deepened her understanding of the natural world.

 • Expand your appreciation for nature

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE