Paraphrase cụm"the popularity of this sector"IELTS WRITING TASK 2

· Paraphrase câu writing task 2,Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase cụm"the popularity of this sector"IELTS WRITING TASK 2, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase câu"the popularity of this sector"IELTS WRITING TASK 2

IELTS TUTOR lưu ý:

 • The prevalence of this field
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The prevalence of the healthcare field has made it one of the most in-demand industries.
 • The reputation of this arena 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The reputation of the finance arena has attracted many talented professionals.
 • The acceptance of this market 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The acceptance of the e-commerce market has transformed the way people shop.
 • The appeal of this area 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The appeal of the travel and tourism area has made it a significant contributor to many economies.
 • The demand for this sector 
 • The attractiveness of this niche 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE