Cách dùng động từ"irrigate"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"irrigate"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"irrigate"

1."irrigate" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"tưới (đất, ruộng...)"

=to bring water to land through a system of pipes, ditches etc in order to make crops grow

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This water will be used to irrigate farms during the dry season.
  • He also wants to use the water to irrigate barren desert land. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ta cũng muốn sử dụng nước để tưới cho mảnh đất hiu quạnh cằn cỗi này)
  • Farmers can use the water from the reservoir to irrigate their crops. (IELTS TUTOR giải thích: Nông dân có thể sử dụng nước từ hồ chứa để tưới cho mùa màng của họ)

2.2. Mang nghĩa"rửa (vết thương...)"

=to wash an injury using a continuous flow of liquid

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The wound can be irrigated with warm saline.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE