Paraphrase cụm"the advertising cost"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase cụm"the advertising cost"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Marketing/Advertising expenses 
 • Promotion expenditures
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The promotion expenditures for the new product launch were quite high.
 • Ad/Media costs 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ
   • The ad costs for the Super Bowl commercial were astronomical.
   • The media costs for the radio ads were quite reasonable compared to other advertising channels.
 • Branding/Marketing investments
  • IELTS TUTOR xét ví dụ
   • The company's branding investments have paid off in terms of increased sales.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"investment"tiếng anh
   • The marketing investments for the new campaign were substantial but yielded positive results.
 • Publicity charges 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The publicity charges for the event were much higher than anticipated.
 • Commercial fees 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The commercial fees for the television ad were quite high due to the prime time slot.
 • Advertising overhead 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE