Paraphrase câu"A growing number of people decide against having children at a young age and instead wait until later in life to start a family."IELTS WRITING TASK 2

· Paraphrase câu writing task 2,Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase câu"A growing number of people decide against having children at a young age and instead wait until later in life to start a family."IELTS WRITING TASK 2, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Cách Paraphrase

IELTS TUTOR lưu ý:

  • A lot of individuals opt to delay/postpone having children until they reach a more mature age/they are older instead of doing so at a young age/they are more established in their careers and lives/they have achieved certain life goals and milestones.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"postpone"tiếng anh
  • An increasing number of individuals decide against having children when they are young and instead wait until later in life.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "decide" tiếng anh
  • A lot of people choose to defer starting a family until they are older instead of doing so during their youth.
  • Many individuals opt to postpone having babies until they are more mature.
  • An increasing number of individuals decide to wait until they are older to have children instead of doing so when they are young.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE