Paraphrase cụm"create more job opportunities"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase cụm"create more job opportunities"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Generate additional employment opportunities

 • Increase the number of job openings

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The company plans to expand and increase the number of job openings in various departments.

 • Facilitate more job opportunities

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The organization is working to facilitate more job opportunities for young adults in rural areas.

 • Expand the job market >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"expand"tiếng anh

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The company's new product line is expected to expand the job market in the region.

 • Create a larger pool of job options

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The online job platform aims to create a larger pool of job options for job seekers.

 • Develop more employment positions

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The construction of the new office building will develop more employment positions in the area.

 • Increase job availability

 • Provide more opportunities for employment

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The internship program provides more opportunities for employment for recent graduates.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE