Cách dùng danh từ"upkeep"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"upkeep"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"upkeep"

1."upkeep"vừa là danh từ đếm được (số ít) vừa là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự sửa sang, sự tu sửa"

=the process or cost of keeping a building or piece of land in good condition

IELTS TUTOR lưu ý:

 • upkeep of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Landlords are responsible for the maintenance and upkeep of the property.
 • Tenants are responsible for the upkeep of rented property. (IELTS TUTOR giải thích: Người thuê có nghĩa vụ bảo quản và duy tu các tài sản đang thuê)
 • I can't afford the upkeep of a large house and garden. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không đủ khả năng để duy tu bảo dưỡng cả một căn nhà lớn và khu vườn rộng)
 • He makes payments to his ex - wife for the upkeep of their children. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ta phải chu cấp tiền cho người vợ thứ để nuôi dạy con của họ)
 • The cabin steward is responsible for the cleanliness and upkeep of a delegated amount of passenger's cabins. (IELTS TUTOR giải thích: Người phục vụ buồng ngủ có nhiệm vụ về tình trạng sạch sẽ và được ủy nhiệm bảo quản các đồ đạc trong buồng của hành khách)
 • The money will be used for the estate's upkeep. 
 • The maintenance department is responsible for the general upkeep of the park.
 • The upkeep of larger old properties is very expensive. 
 • Farepayers paid €4.8 billion for the upkeep of the rail network last year. 
 • It costs the landlord about $2000 a month just for upkeep. 
 • The upkeep of larger old properties is very expensive. 
 • Council employees are responsible for the upkeep of the gardens. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE