Paraphrase câu"The advantages of the spread of English as a global language will continue to outweigh its disadvantages"IELTS WRITING TASK 2

· Paraphrase câu writing task 2,Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase câu"The advantages of the spread of English as a global language will continue to outweigh its disadvantages"IELTS WRITING TASK 2, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Cách Paraphrase

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Despite its drawbacks, the benefits of English becoming a global language will be greater.
  • English's worldwide spread will keep offering more benefits than drawbacks.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"drawback"tiếng anh
  • The advantages of English as a global language will remain more significant than its downsides.
  • The upsides of the proliferation of English as a global language will keep surpassing its downsides.
  • The advantages of English's global expansion will be more substantial than its disadvantages.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"expansion" tiếng anh
  • Although there are some disadvantages, the advantages of English's worldwide spread will continue to be more significant.
  • The benefits of English as a global language will be more considerable than its drawbacks.
  • The advantages of English becoming a global language will continue to be greater than its disadvantages.
  • The positive effects of English's global proliferation will continue to outweigh its negative effects.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng & word form của proliferate

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE