Từ vựng & Ideas Topic "Cycling" IELTS

Bên cạnh tổng hợp đầy đủ các lưu ý cần phải nhớ trong IELTS WRITING & PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn tổng hợp Từ vựng Topic Cycling IELTS

1. Từ vựng topic Sports

từ vựng topic Sports mà IELTS TUTOR tổng hợp

2. Từ vựng topic Cycling

2.1. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Get itchy feet luôn muốn đi đây đi đó 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I know she won’t sit tight in a place because she gets itchy feet. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi biết cô ấy sẽ không chịu ngồi yên một chỗ đâu. Cô ấy luôn muốn đi đây đi đó.) 
 • Can hardly contain my excitement Khó có thể kiềm chế sự phấn khích 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: When I see that breath-taking view, I can hardly contain my excitement. (IELTS TUTOR giải thích: Khi tôi nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp đó, tôi khó có thể kiềm chế sự phấn khích của mình.) 
 • An arduous journey một chuyến đi vất vả 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I just want to have a relaxing journey, not an arduous one. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi chỉ muốn có một chuyến đi thư giãn chứ không phải một chuyến đi vất vả.) 
 • Break the journey dừng chân nghỉ trong thời gian ngắn 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Because the trip is pretty long, we break the journey whenever we’re tired. (IELTS TUTOR giải thích: Vì chuyến đi khá dài, chúng tôi dừng chân để nghỉ bất cứ khi nào thấy mệt.) 
 • Strenuous (adj) vất vả, đòi hỏi nhiều sự cố gắng, nỗ lực
 • Hectic (+ schedule) (adj) (lịch trình) bận rộn
 • major scenic spots – popular place with natural beauty
 • travelling companions – people to travel with
 • point of departure – place to begin a journey from
 • an early riser – someone who wakes up early every morning eg. at 5am
 • tranquillity – calm, peaceful and quiet
 • gathered – came together
 • sip on – to drink slowly
 • breathtaking (adj) /ˈbreθˌteɪ.kɪŋ/: ngoạn mục
 • approach (v) /əˈproʊtʃ/: tiếp cận 
 • commute (v) /kəˈmjuːt/: di chuyển giữa nhà và nơi làm việc
 • peak hours (n): giờ cao điểm
 • autonomous (adj) /ɑːˈtɑː.nə.məs/: tự vận hành
 • Bend: đường gấp khúc
 • Two way traffic: đường hai chiều
 • Road narrows: đường hẹp
 • Roundabout: bùng binh
 • Bump: đường xóc
 • Slow down: giảm tốc độ
 • Slippery road: đường trơn
 • Uneven road: đường mấp mô
 • Cross road: đường giao nhau
 • No entry: cấm vào
 • No horn: cấm còi
 • No overtaking: cấm vượt
 • No crossing: cấm qua đường
 • No parking: cấm đỗ xe
 • Have a stopover ghé vào đâu nghỉ (thường là qua đêm) 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I don’t want to have a stopover because it often takes more than a night. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không thích ghé vào đâu nghỉ qua đêm vì nó sẽ tốn thời gian.) 
 • Do the sights đến thăm tất cả những địa điểm đặc trưng của một điểm du lịch 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: We choose a motorbike since we’d love to do the sights. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi chọn đi bằng xe máy để ngắm các điểm đặc trưng của nơi đó.) 
 • Have a special charm có một vẻ cuốn hút rất đặc biệt 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The sights there have a special charm. (IELTS TUTOR giải thích: Cảnh vật nơi đó có một vẻ cuốn hút đặc biệt.) 
 • One’s budget doesn’t quite stretch to st Ai đó không đủ tiền mua cái gì 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: My budget doesn’t quite stretch to a 5-star hotel so I choose a 3-star hotel instead. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không đủ tiền để ở một khách sạn 5 sao nên tôi chọn khách sạn 3 sao.) 
 • Face severe weather conditions đối mặt với thời tiết khắc nghiệt 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: When I was in Ha Giang last time, I faced severe weather conditions. (IELTS TUTOR giải thích: Lần cuối tôi đến Hà Giang, tôi phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt.)
 • T-Junction: ngã ba hình chữ T
 • Your priority: được ưu tiên
 • Handicap parking: chỗ đỗ xe của người khuyết tật
 • Road: đường
 • Traffic: giao thông
 • Vehicle: phương tiện
 • Roadside: lề đường
 • Ring road: đường vành đai
 • Sidewalk: vỉa hè
 • Crosswalk/ pedestrian crossing: vạch sang đường
 • Fork: ngã ba
 • One-way street: đường một chiều
 • Two-way street: đường hai chiều
 • Driving licence: bằng lái xe
 • Traffic light: đèn giao thông
 • Level crossing: đoạn đường ray giao đường cái
 • Traffic jam: tắc đường
 • Signpost: biển báo
 • Junction: Giao lộ
 • Crossroads: Ngã tư
 • Unexplored wilderness vẻ hoang sơ chưa được khám phá 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Nowadays, people prefer exploring places with unexplored wilderness to going to artificial resorts. (IELTS TUTOR giải thích: Ngày nay người ta thích khám phá những nơi với vẻ hoang sơ chưa được khám phá hơn là những khu nghỉ dưỡng nhân tạo.) 
 • Get hopelessly lost bị lạc không lối thoát 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I never travel alone as I’m scared of getting hopelessly lost. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không bao giờ đi du lịch một mình vì tôi sợ lạc không tìm được đường về.) 
 • Send out a search party cử 1 đội tìm kiếm người mất tích 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: People often get lost here so the police usually send out search parties to find them. (IELTS TUTOR giải thích: Nhiều người bị lạc ở khu này nên cảnh sát thường cử đội cứu hộ đi tìm họ.) 
 • Boost sb’s spirits khiến ai thấy phấn chấn 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Whenever I’m sad, my dad knows how to boost my spirits. (IELTS TUTOR giải thích: Bất cứ khi nào tôi buồn, bố tôi luôn biết cách khiến tôi thấy phấn chấn) 
 • Sb’s spirits are high tinh thần của ai rất cao 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: When I immerse myself in social events, my spirits are often very high. (IELTS TUTOR giải thích: Khi tôi hòa mình vào các hoạt động xã hội, tinh thần của tôi thường lên cao.) 
 • chitchat – to talk about unimportant things
 • escape from the hustle and bustle – to get away from a busy place or city
 • refresh myself – to get new energy
 • strengthen my health – to improve your health
 • stamina – long lasting energy
 • improve the immune system – to be healthier against sickness and diseases
 • Demanding (+ schedule) (adj) (lịch trình) đòi hỏi nhiều sự cố gắng
 • Dedicated cycle path/lane (n) làn đường chuyên dụng cho người đi xe đạp
 • Motorized vehicle = Automotive vehicle (n) phương tiện sử dụng động cơ
 • Incentivize sb to do sth (v) khích lệ ai đó làm gì
 • Travel on tiếp tục di chuyển 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: After a short break, we travelled on. (IELTS TUTOR giải thích: Sau một kỳ nghỉ ngắn, chúng tôi tiếp tục di chuyển.) 
 • A low-cost airline hãng hàng không giá rẻ 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: We don’t have much money so a low-cost airline will be a better choice. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi không có nhiều tiền nên một hãng hàng không giá rẻ sẽ là sự lựa chọn tốt hơn.) 
 • An intrepid explorer một nhà thám hiểm quả cảm 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: My brother is an intrepid explorer but sometimes he throws caution to the wind. (IELTS TUTOR giải thích: Anh trai tôi là một nhà thám hiểm quả cảm nhưng đôi khi anh ấy khá bất cẩn.) 
 • Sheer epic grandeur cảnh tượng hùng vĩ 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Mountainous areas in Vietnam often have sheer epic grandeur. (IELTS TUTOR giải thích: Những vùng núi của Việt Nam thường có cảnh tượng hùng vĩ.) 
 • Dissuade sb from doing sth (v) khuyên ngăn / ngăn cản ai đó quyết định làm việc gì
 • Traffic hotspot (n) điểm nóng giao thông
 • Allay (+ public concern) (v) làm dịu đi (lo lắng của công chúng)

2.2. Từ vựng theo word form

2.2.1. Noun

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bicycle: A human-powered vehicle with two wheels, pedals, and a frame, typically propelled by pedaling. IELTS TUTOR xét ví dụ: "She rode her bicycle to work every day to save money on transportation costs."

 • Helmet: A protective headgear worn while cycling to prevent head injuries in case of accidents or falls. IELTS TUTOR xét ví dụ: "Wearing a helmet is crucial for safety when cycling, especially on busy roads."

 • Pedal: A foot-operated lever used to propel a bicycle by turning a crankshaft connected to the rear wheel. IELTS TUTOR xét ví dụ: "He pushed down hard on the pedals to gain speed while cycling uphill."

 • Gear: A mechanism on a bicycle that changes the ratio of speed and force exerted by the pedals. IELTS TUTOR xét ví dụ: "She adjusted the gear on her bike to a lower setting for easier pedaling on flat terrain."

 • Lane: A designated portion of a road marked for the exclusive use of cyclists. IELTS TUTOR xét ví dụ: "Cyclists should always stay within the bike lane to avoid conflicts with motor vehicles."

 • Route: A predetermined path or course for cycling, often marked by signs or maps. IELTS TUTOR xét ví dụ: "He planned his cycling route carefully to explore scenic areas and avoid heavy traffic."

 • Trail: A path or track for cycling, typically through natural landscapes such as forests or parks. IELTS TUTOR xét ví dụ: "The mountain bike trail offered challenging terrain and stunning views of the surrounding countryside."

 • Hydration: The process of replacing lost fluids in the body while cycling, crucial for maintaining performance and preventing dehydration. IELTS TUTOR xét ví dụ: "It's essential to carry a water bottle and stay hydrated during long cycling trips, especially in hot weather."

 • Endurance: The ability to sustain prolonged physical exertion while cycling, often developed through consistent training and conditioning. IELTS TUTOR xét ví dụ: "She built up her endurance through regular cycling sessions, gradually increasing the distance and intensity of her rides."

 • Bicycle lane - A designated path on a road specifically for cyclists. IELTS TUTOR xét ví dụ: Many cities are investing in bicycle lanes to ensure the safety of cyclists and encourage more people to take up cycling.

 • Cycle helmet - Protective headgear worn by cyclists to reduce the risk of head injuries. IELTS TUTOR xét ví dụ: It's crucial to wear a cycle helmet every time you ride a bike to safeguard yourself in case of accidents.

 • Cycle tour - A guided or self-guided journey on a bicycle, typically covering various destinations. IELTS TUTOR xét ví dụ: Taking a cycle tour through the countryside allowed us to explore charming villages and scenic landscapes at our own pace.

 • Cycle path - A dedicated route for cyclists separate from motor vehicle traffic. IELTS TUTOR xét ví dụ: The city installed a new cycle path along the river, making it safer and more convenient for cyclists to commute.

 • Bike rack - A structure designed to securely hold bicycles in place, often found in public areas. IELTS TUTOR xét ví dụ: The crowded downtown area now features numerous bike racks to accommodate the increasing number of cyclists.

 • Bike share - A system where bicycles are made available for shared use to the public on a short-term basis. IELTS TUTOR xét ví dụ: The introduction of a bike share program in our city has significantly reduced traffic congestion and pollution.

 • Cycling event - A gathering or competition centered around biking activities. IELTS TUTOR xét ví dụ: The annual cycling event attracts participants from all over the country, showcasing various biking disciplines and fostering community engagement.

 • Cycle track - A dedicated path for cyclists, often separated from pedestrian walkways. IELTS TUTOR xét ví dụ: The newly constructed cycle track offers a smooth and uninterrupted route for cyclists, enhancing their commuting experience.

 • Bike trail - A designated route or pathway specifically designed for recreational cycling. IELTS TUTOR xét ví dụ: We spent the weekend exploring the scenic bike trails in the national park, enjoying the fresh air and stunning natural beauty.

2.2.2. Adj

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Eco-friendly: (adj.) Not harmful to the environment; environmentally sustainable.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Cycling is an eco-friendly mode of transportation that reduces carbon emissions and promotes cleaner air in cities.
 • Efficient: (adj.) Achieving maximum productivity with minimum wasted effort or expense.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Cycling is an efficient way to commute, especially during rush hour when traffic congestion is high.
 • Healthy: (adj.) Beneficial for physical well-being; promoting good health.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Regular cycling is associated with numerous health benefits, such as improved cardiovascular fitness and weight management.
 • Accessible: (adj.) Easily approached or entered; obtainable.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Cycling provides an accessible means of transportation for people of all ages and abilities.
 • Versatile: (adj.) Capable of adapting to many different functions or activities.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: With the right equipment, bicycles can be used for a variety of purposes, from commuting to recreational cycling.
 • Cost-effective: (adj.) Producing good results without costing a lot of money.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Compared to owning a car, cycling is a cost-effective way to travel short distances.
 • Convenient: (adj.) Fitting in well with a person's needs, activities, and plans.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Many urban areas now offer bike-sharing programs, making cycling a convenient option for short trips around the city.
 • Empowering: (adj.) Giving someone the power or authority to do something; making them feel confident and in control.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Learning to ride a bicycle can be an empowering experience, boosting self-confidence and independence.
 • Sustainable: (adj.) Capable of being maintained at a steady level without exhausting natural resources or causing severe ecological damage.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Encouraging cycling as a mode of transportation contributes to sustainable urban development by reducing reliance on fossil fuels.
 • Enjoyable: (adj.) Providing pleasure or satisfaction; pleasant or entertaining.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Many people find cycling to be an enjoyable recreational activity, allowing them to explore nature and unwind from daily stressors.
 • High-performance: Having superior or exceptional capabilities or qualities.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The cyclist invested in a high-performance bike for competitive racing.
 • Safety-conscious: Mindful of safety concerns or precautions.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It's important to be safety-conscious when cycling on busy city streets.
 • Well-maintained: Kept in good condition through regular upkeep or maintenance.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: A well-maintained bicycle is less likely to experience mechanical failures.
 • Cost-effective: Economical; providing good value for the money spent.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Using a bicycle for daily commuting is a cost-effective alternative to driving a car.
 • Weather-resistant: Able to withstand various weather conditions without damage or deterioration.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: A weather-resistant cycling jacket is essential for riding in rainy conditions.
 • Traffic-free: Free from congestion or vehicles, typically referring to roads or paths.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Many cyclists prefer to ride on traffic-free bike paths for a more enjoyable experience.
 • Energy-efficient: Using or producing minimal energy for maximum output.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Cycling is an energy-efficient way to travel short distances without relying on fossil fuels.
 • Custom-built: Designed and constructed according to specific preferences or requirements.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The cyclist ordered a custom-built bike tailored to their exact measurements and riding style.
 • Ergonomically-designed: Designed with consideration for the comfort and efficiency of the human body.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: An ergonomically-designed saddle helps prevent discomfort during long cycling sessions.

2.2.3. Verb

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Pedal: To propel a bicycle by pushing the pedals with one's feet.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "She pedaled her bike up the steep hill with determination."
 • Ride: To travel on a bicycle.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Every morning, he rides his bike to work."
 • Cycle: To ride a bicycle as a form of exercise or transportation.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "They cycle around the park every weekend for fun."
 • Commute: To travel regularly to and from work or school by bicycle.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Many people choose to commute by bike to avoid traffic congestion."
 • Explore: To travel by bicycle to discover new places or enjoy nature.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "They love to explore the countryside on their bicycles during weekends."
 • Navigate: To find one's way while riding a bicycle, especially in unfamiliar areas.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "With a map in hand, he navigated through the city streets on his bike."
 • Maintain: To keep a bicycle in good condition by regularly checking and repairing it.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "It's important to maintain your bike to ensure a safe and smooth ride."
 • Race: To compete in a cycling competition.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "He trained hard to race in the upcoming cycling event."
 • Coast: To ride a bicycle without pedaling, often downhill.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "As they reached the top of the hill, they coasted down, enjoying the breeze."
 • Balance: To maintain stability while riding a bicycle.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Learning to balance is essential for anyone who wants to ride a bike confidently."

2.2.4. Phrasal verb

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Gear up

  • Definition: To prepare oneself or someone else for an activity, typically by putting on appropriate clothing or equipment.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Before heading out for a long ride, cyclists need to gear up with helmets and padded shorts for safety and comfort.
 • Set off

  • Definition: To start a journey or trip.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: We set off early in the morning to avoid traffic and enjoy the peacefulness of cycling through the countryside.
 • Pedal on

  • Definition: To continue cycling, especially when facing difficulties or challenges.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Despite the steep hill, she decided to pedal on, determined to reach the summit and enjoy the breathtaking view.
 • Pull over

  • Definition: To move to the side of the road and stop, usually to let other vehicles pass or to take a break.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Feeling tired and thirsty, they pulled over at a rest area to have a drink and recharge before continuing their journey.
 • Tune up

  • Definition: To adjust or improve the performance of a bicycle by checking and repairing its components.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It's essential to tune up your bike regularly to ensure smooth and safe rides, especially before embarking on a long-distance cycling trip.
 • Ride along

  • Definition: To accompany someone on a bike ride.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: My friend and I decided to ride along the riverbank, enjoying each other's company and the beautiful scenery.
 • Cycle through

  • Definition: To go through a process or series of events repeatedly.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: As the seasons cycle through, avid cyclists eagerly anticipate the changing landscapes and weather conditions that come with each new biking adventure.
 • Fall behind

  • Definition: To fail to keep up with others or to lag behind in progress.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Despite his initial enthusiasm, he fell behind the group as they increased their pace, struggling to maintain speed on the uphill terrain.
 • Speed up

  • Definition: To increase one's cycling speed or to accelerate.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: With the finish line in sight, he decided to speed up, giving his all to sprint towards victory in the final stretch of the race.
 • Wind down

  • Definition: To gradually reduce speed or intensity, typically at the end of a cycling session.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: After a challenging day of cycling, it's essential to wind down properly, stretching and hydrating to prevent muscle stiffness and fatigue.

2.2.5. Idiom

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Hit the road:

  • Definition: To start a journey or trip.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: We're all packed up and ready to hit the road for our cycling adventure.
 2. On the right track:

  • Definition: Doing something correctly or making progress.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: With his daily practice, he's definitely on the right track to becoming a competitive cyclist.
 3. Off the beaten path:

  • Definition: To go somewhere less traveled or unconventional.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Instead of sticking to the main roads, they decided to explore off the beaten path and discovered some beautiful countryside trails.
 4. Take a back seat:

  • Definition: To assume a less important or active role in a situation.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I'm going to take a back seat on this group ride and let the more experienced cyclists lead the way.

2.2.6. Collocation

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cycling proficiency:

  • Definition: The ability to ride a bicycle safely and effectively.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: To ensure children's safety on the roads, schools often offer cycling proficiency classes.
 • Cycling infrastructure:

  • Definition: The network of facilities designed to support and accommodate cyclists, such as bike lanes, paths, and parking areas.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The city council invested in new cycling infrastructure to encourage more people to commute by bike.
 • Cycling enthusiasts:

  • Definition: People who are deeply interested in and passionate about cycling.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Cycling enthusiasts from all over the country gathered for the annual biking event.
 • Cycling culture:

  • Definition: The customs, traditions, and attitudes associated with cycling within a particular community or society.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Amsterdam is known for its vibrant cycling culture, with bicycles being a common sight on the streets.
 • Cycling event:

  • Definition: A planned gathering or competition centered around cycling.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The Tour de France is one of the most prestigious cycling events in the world.
 • Cycling gear:

  • Definition: The specialized clothing and equipment worn or used by cyclists.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Before embarking on a long bike ride, it's important to make sure you have the appropriate cycling gear, including a helmet and padded shorts.
 • Cycling route:

  • Definition: A designated path or trail for cyclists to follow.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The cycling route we took led us through picturesque countryside and quaint villages.
 • Cycling tour:

  • Definition: A journey or trip undertaken on a bicycle, often covering long distances and multiple destinations.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: My friends and I are planning a cycling tour along the coast, stopping at different beaches along the way.
 • Cycling advocate:

  • Definition: Someone who actively promotes and supports the interests of cyclists, such as improved infrastructure and safety measures.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: As a cycling advocate, Sarah lobbies local officials to invest in better bike lanes and facilities.
 • Cycling club:

  • Definition: An organization or group of individuals who come together regularly to participate in cycling-related activities and socialize.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Joining a cycling club is a great way to meet fellow enthusiasts and explore new routes in your area.

2.2.7. Adv

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Efficiently: In a manner that achieves maximum productivity with minimum wasted effort. IELTS TUTOR xét ví dụ: "By commuting efficiently, cyclists can reduce their travel time and contribute to reducing traffic congestion."

 • Safely: In a manner that prioritizes protection from harm or injury. IELTS TUTOR xét ví dụ: "It's essential to cycle safely by wearing a helmet and obeying traffic rules to prevent accidents."

 • Responsibly: In a way that demonstrates accountability and consideration for others. IELTS TUTOR xét ví dụ: "Cycling responsibly involves yielding to pedestrians and respecting other road users' right of way."

 • Sustainably: In a manner that conserves resources and minimizes negative environmental impact. IELTS TUTOR xét ví dụ: "Choosing to commute sustainably by cycling instead of driving can significantly reduce carbon emissions."

 • Freely: In a manner that is unrestricted or without constraints. IELTS TUTOR xét ví dụ: "Exploring the city by bicycle allows you to move freely and discover hidden gems off the beaten path."

 • Vigorously: With energy, enthusiasm, and determination. IELTS TUTOR xét ví dụ: "She pedaled vigorously up the hill, determined to reach the summit despite the challenging terrain."

 • Effortlessly: In a manner that requires little to no exertion or difficulty. IELTS TUTOR xét ví dụ: "With its lightweight frame and smooth gears, the new bicycle glided effortlessly along the bike path."

 • Adventurously: In a daring or bold manner, seeking new and exciting experiences. IELTS TUTOR xét ví dụ: "Cycling adventurously through rugged mountain trails offers a thrilling escape into nature."

 • Economically: In a manner that is cost-effective and financially efficient. IELTS TUTOR xét ví dụ: "Commuting by bike is not only environmentally friendly but also economically advantageous, saving money on fuel and parking."

 • Gracefully: In a smooth, elegant, and aesthetically pleasing manner. IELTS TUTOR xét ví dụ: "As she coasted down the slope, the cyclist moved gracefully, embodying the artistry of cycling."

3. Ideas topic Cycling

IELTS TUTOR lưu ý:

 • I have always considered cycling as my hobby in the free time. 
 • My dad bought me a mountain bike since I was very young and I was always told to use it to entertain and train
 • Cycling still keeps its popularity in my country. 
 • It’s very likely to bump into some groups of cyclists around ... Lake or some old streets every twilight.
 • The unpopularity of using bicycle in numerous places
 • Its friendly effects on the environment compared to cars or airplanes
 • The uncommon use of bicycles
 • The government play a vital role in encouraging the use of this environmentally friendly vehicle. 
 • They could conduct monthly green days that by law require citizens to cycle to work to get people involved in protecting their environment. 
 • In the long term, such an initiative would help to gradually form a habit of cycling among occupied individuals. 
 • Propagation via various means of media along with optional courses about the advantages of cycling to the environment at schools seem imperative to heighten social awareness of this matter.
 • Cars are more popular in some cities than bikes
 • It is not time efficient
 • It will take bicycle riders double or triple the amount of time traveling
 • Cycling proves an unpopular choice
 • People are reluctant their bike
 • City dwellers just wish to reach their destination as quickly as possible to spare themselves from the car emissions
 • Take their motorbike or the public transit system
 • Bicycles are gaining popularity
 • Contaminate the atmosphere
 • Prevent the depletion of world resources
 • Save travel expenses
 • Bicycles have been around for so long that it is a very common tradition, especially in Vietnam, that one of the first skills that a young child is taught along with his or her ABCs is how to ride a bicycle. 
 • As we get older, most people often lose interest in cycling. 
 • The thought of riding a bike becomes mere nostalgia of times when we were younger.
 • The health benefits of riding a bicycle are tremendous. 
 • A daily or weekly regular exercise regime is hard to maintain because of the lifestyles that we may have.
 • Depending on how fast we go, we may be able to get a great cardio workout. 
 • If we cycle uphill and off-road, we may also be able to squeeze in some fitness training and strengthening our leg muscles.
 • Traveling by bicycles barely results in traffic congestion irrespective of the amount of traffic on the roads
 • Citizens can save huge amounts of time traveling short distances somewhere near their houses and do not have to worry about getting stuck in the horrifying traffic
 • While riding bicycles cause no harm to the environment like other means of transportation, it is not the preferred option of the general public due to various reasons.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn CÁCH DÙNG "HARM / HARMFUL" TIẾNG ANH
 • Riding a bicycle is definitely not convenient for commuters who travel a long distance every day since it will require tremendous physical efforts and take a huge amount of time. 
 • It depends heavily on the weather, thereby deterring human’s activities. 
 • A heavy rain can cause an absence from work of employees who ride bicycles. 
 • There are a large number of countries, especially developing or third world nations, in which their transport systems are not designed to facilitate cycling. 
 • Cyclists have to share the same infrastructure with other vehicles. This will increase risks of traffic accidents for people who ride bicycles and discourage them from using this environmentally-friendly means of transportation.
 • Cycling has some disadvantageous points regarding time-and-effort-consuming inconvenience for long distance commute, reliance on weather, and vehicular cycling.
 • There are some practical measures that state transportation planners can take in terms of developing cycle paths, cycling facilities, public transport and educating programmes.
 • The national authorities should pay attention to promoting cycling facilitation in urban planning, together with encouragement through social media.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn Cách dùng danh từ "damage" tiếng anh
 • Governments should make more space for bike paths nationwide and finance this construction. 
 • National spending should invest in building self-service bicycle repair stations and automated bicycle sharing systems, like the one that is running effectively in Singapore at the moment. 
 • The development of public transportation in combination with bike paths would be the best solution for long distance travelling. 
 • More advertisements and promoting campaigns should be launched on social media to educate citizens about how they can protect the environment by switching to bicycles.
 • Because bicycles require no gas, they are eco-friendly. 
 • They do not cause pollution to be blown into the air nor do they release harmful toxins that may potentially cause health problems.
 • Riding bicycles has physical, financial, and eco benefits
 • The majority of people are riding motorbikes rather than cars
 • Cycling, regardless of its positive influences on the environment, has become a rare picture in the modern world for a number of reasons; and the government should take immediate actions to improve this situation.
 • It would consume a considerable amount of time to travel by this means of transport, which, according to many, justifies the price of potential environmental damage caused by other types of vehicles.
 • It fails to benefit dwellers of major cities in particular when their pace of working life would eclipse the values of using bicycles to the environment.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn Cách dùng động từ "trust" tiếng anh 
 • Modern people are becoming less concerned about the negative impact that their daily use of cars and public transportation would inflict on their surroundings.
 • It is rather impractical to expect cycling in cities, or even the countryside.
 • It is a perfect way of both getting exercise and responding to the call of living a low carbon and emission lifestyle. 
 • Through cycling, we could appreciate the view better as well as help reduce traffic congestion.
 • I find it truly relaxing and convenient to get around my neighbourhood on a bicycle
 • Bicycle was a major means of transport for most families in Vietnam. 
 • Now cars and motorcycles have replaced them.
 • It’s unlikely that people will give up the comfort of their motor vehicles unless the government takes a bold step to encourage people to cycle more.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn Cách dùng động từ "destroy" tiếng anh
 • For many, cycling seems to be a thing of the past now.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE