Cách dùng"wean (v)"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"wean (v)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"wean"

1."wean"là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"thôi cho bú, cai sữa; tập ăn cho quen (một đứa bé, một con vật con)"

=When a baby or baby animal is weaned, its mother stops feeding it milk and starts giving it other food, especially solid food.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The baby would be weaned and she would bring it home. 
 • It's hard to wean suckling. (IELTS TUTOR giải thích:   Khó mà cai sữa được cho những đứa trẻ còn bú)
 • When would be the best time to start weaning my baby? 
 • Phil took the labrador home and is weaning him off milk on to meat. 
 • Once weaned, the lambs may be put in pens.

2.2. Mang nghĩa"làm cho từ bỏ thói quen"

=If you wean someone off a habit or something they like, you gradually make them stop doing it or liking it, especially when you think is bad for them.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • ...a need to wean the public off food imports from outside the EU. 
 • I try to wean my husband from his bad habits. (IELTS TUTOR giải thích:   Tôi cố gắng làm cho chồng tôi dứt bỏ những thói quen xấu)
 • My father promised me he would wean himself off cigarettes. (IELTS TUTOR giải thích:   Ba tôi hứa với tôi sẽ cai thuốc lá)
 • It has been good for him to be gradually weaned from depending on me. 
 • Children should be weaned off television. 
 •  It's two years since I've seen Iain. I'm still trying to wean myself off him but it's hard.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE