Câu hỏi và cách trả lời phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn em cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE đi thi thật ngày đó, IELTS TUTOR cung cấp thêm Câu hỏi và cách trả lời phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh

I. Phân loại những câu hỏi thường gặp trong phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh

IELTS TUTOR lưu ý, một số doanh nghiệp có cách tiếp cận với người đi phỏng vấn xin việc bằng những câu hỏi độc đáo và mới lạ, tuy nhiên, hầu hết các công ty còn lại đều sử dụng một số câu hỏi thông dụng trong buổi phỏng vấn. IELTS TUTOR xin được chia sẻ những câu hỏi này thành bố cục như sau:

 • Nhóm câu hỏi giới thiệu bản thân

 • Nhóm câu hỏi về năng lực/kỹ năng

 • Nhóm câu hỏi về tính cách

 • Nhóm câu hỏi về định hướng trong tương lai

 • Nhóm câu hỏi về kinh nghiệm của bản thân

 • Nhóm câu hỏi về yêu cầu của thí sinh với công ty

II. Nhóm câu hỏi giới thiệu bản thân

1. Câu hỏi

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Tell Me About Yourself

 • Tell me something about Yourself

 • Tell me a little about you

 • Can you introduce yourself?

 • Could you briefly Introduce yourself?

2. Cách trả lời

IELTS TUTOR lưu ý

 • Để trả lời câu hỏi này, ngoài những thông tin cơ bản như tên, tuổi, nơi ở, bạn có thể cân nhắc giới thiệu về học vấn, kinh nghiệm làm việc và những thông tin có liên quan đến công việc đang ứng tuyển mà bạn nghĩ có thể gây ấn tượng. Bạn có thể tham khảo cách giới thiệu theo trình tự thời gian, nhưng hãy gói gọn phần trả lời của bạn trong khoảng 2 phút đồng hồ nhé.

3. Tips

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Chuẩn bị phần giới thiệu một cách chuyên nghiệp và rõ ràng.

 • Hãy luyện tập nhưng đừng đọc thuộc lòng.

 • Biết khán giả của bạn là ai.

 • Luôn nhớ rằng một phần giới thiệu tốt sẽ gồm 3 phần: Work (công việc, kinh nghiệm), Academic (học vấn) và personal (tính cách). >> IELTS TUTOR lưu ý Từ vựng topic "Work" IELTS

4. Ví dụ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • So my name is Quan and I am 27 years old. For the past 3 year, I’ve been working as a teller at Bank X. I have some background in accounting, with a degree from Danang University of Y. What really got me into the field, though, is the internship I did at company Z. Throughout my career, I’ve noticed that I’ve always been good with numbers and handling data. For example, when I was working at Company A, blah blah. Moving forward, I hope to expand my experience across different industries. Particularly finance, which is why I’m interested in your company.

III. Nhóm câu hỏi về năng lực/kỹ năng

1. Những câu hỏi về điểm mạnh của bạn

1.1 Câu hỏi

IELTS TUTOR lưu ý:

 • What is your greatest strength?

 • What are your strengths?

 • What is your biggest strength?

1.2 Cách trả lời

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đây là câu hỏi mà bạn nên đầu tư nhiều thời gian để tìm ra câu trả lời vừa ý nhất, vì những gì bạn đề cập ở đây có thể gây ấn tượng mạnh cho nhà tuyển dụng. Hãy chọn lựa những điểm mạnh của bản thân mà bạn nghĩ là phù hợp với công việc đang ứng tuyển nhé.

 • Nói về điểm mạnh của bạn (talk about your strengths).

 • Nêu ví dụ (when you used this strength and how). >> IELTS TUTOR lưu ý Phân tích bài essay về "physical health & mental strength in sports" IELTS WRITING TASK 2

 • Kết quả (the result).

1.3 Tips

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Hãy nghĩ về những điểm mạnh và những ví dụ cho điểm mạnh đó trước ngày phỏng vấn.

 • Nếu bạn dự định ứng tuyển nhiều vị trí, hãy chắc chắn rằng những điểm mạnh bạn đề cập đến phù hợp với công việc đó.

1.4 Ví dụ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • My biggest strength is that….

 • As a teller, … (cho ví dụ và giải thích tình huống sử dụng điểm mạnh này).

 • In the end, everything went well without any other problems popping up (kết quả). >> IELTS TUTOR lưu ý Tổng hợp từ vựng nghề nghiệp trong Tiếng Anh

2. Những câu hỏi về điểm yếu

2.1 Câu hỏi

IELTS TUTOR lưu ý:

 • What are your weaknesses? How do you improve that?

 • What is your biggest weakness

 • What Is Your Greatest Weakness?

2.2 Cách trả lời

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đây là một câu hỏi khó, nhà tuyển dụng có thể cho rằng bạn là người kiêu ngạo nếu bạn nói rằng mình không có điểm yếu nào. Nhưng việc bạn thể hiện quá nhiều điểm yếu có thể làm cho nhà tuyển dụng đánh giá thấp năng lực của bạn. Bố cục hợp lý cho câu trả lời này sẽ là:

 • Nói về điểm yếu của bạn (talk about your weaknesses). >> IELTS TUTOR lưu ý Từ vựng & idea topic "Solving problem" IELTS

 • Nói về cách mà bạn đã cố gắng để khắc phục điểm yếu của bạn (Telling a relevant story or elaborating on how you are working to change this weakness can only strengthen your case).

2.3 Tips

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Hãy nghĩ về điểm yếu của bạn trước ngày phỏng vấn

 • Nếu bạn không biết đâu là điểm yếu của mình, bạn có thể nhờ bạn bè hoặc đồng nghiệp thân thiết xác định những gì mà họ mong muốn sự cải thiện từ bạn.

 • Hãy khôn ngoan khi lựa chọn những điểm yếu không ảnh hưởng đến năng suất của bạn trong công việc sắp ứng tuyển.

2.4 Ví dụ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • I tend to be overly critical of myself. Whenever I complete a project, I can’t help but feel that I could have done more even if my work received a positive response (ở đây nói về điểm yếu nhưng lại như là điểm mạnh).

 • One specific example was last year, blah blah (cho ví dụ).

3. Why Should We Hire You

3.1 Cách trả lời

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Hãy lưu ý rằng, bạn đang so sánh mình với các ứng viên khác và cố gắng tạo sự khác biệt so với những người còn lại.
 • Nhà tuyển dụng đang đánh giá phản ứng của bạn để xác định xem bạn có phải là người hoàn hảo cho công việc này hay không. Khi được hỏi, “tại sao chúng tôi nên thuê bạn?”, Hãy trả lời nhẹ nhàng và chuẩn bị trước một vài câu trả lời khác nhau.
 • Đọc bản mô tả công việc đầy đủ một cách chi tiết và nghĩ về một số kỹ năng giúp bạn có đủ năng lực khác biệt để thực hiện các nhiệm vụ trong công việc đang ứng tuyển. Mặc dù bạn không thể biết được trình độ của những người ứng tuyển khác, nhưng bây giờ là lúc để bản thận bạn nêu ra những điều khiến bạn phù hợp nhất với công việc.

3.2 Ví dụ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • I believe that my experience with technology, specifically in the web design space, make me the best match for this position. In my previous job, I was responsible for maintaining and updating our company website. This required keeping employee profiles updated and continuously posting information regarding upcoming events. I truly enjoyed what I was doing, which is what drew me to this position with your company. I would love to bring the coding and content skills I learned there to this position. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ "experience" tiếng anh

4. Những câu hỏi về năng lực/ kỹ năng khác

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Tell us about your education? I’m currently majoring in finance, with a minor in Japanese, at ABC University. I knew that I wanted to go into accounting from day one, so I chose a university with a strong finance program and a broad alumni network. In fact, I originally heard about this internship from an ABC University alumna: Ella Smith in your marketing department. Because I believe that great accountants also have great communication skills, I decided to hone my language skills, too, by minoring in Japanese. My major has taught me the accounting fundamentals, while my minor has taught me the soft skills necessary to succeed. >> IELTS TUTOR lưu ý Từ Vựng Topic Education / WORK IELTS

 • Are you an organized person? I think I'm quite organized. I like my documents and papers in a way where I can retrieve them quickly. I also organize my work in a way where it's easy to see exactly what I'm doing

 • In what ways do you manage your time well? I manage my time well by planning out what I have to do for the whole week. It keeps me on track and even helps me to be more efficient.

 • What does success mean to you? Success means to achieve a goal I have set for myself. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ "succeed" tiếng anh

 • What does failure mean to you? I think to fail at something is making a mistake and not learning anything from it.

 • In what ways do you manage your time well? I manage my time well by planning out what I have to do for the whole week. It keeps me on track and even helps me to be more efficient.

 • How do you handle change? I've experienced many changes previously. I handle the situation by quickly coming up to speed on the changes and applying myself to make them a success.

 • How do you make important decisions? Important decisions are made by knowledge through information and wisdom through experience. I'll gather all the information I can and then apply my experience while analyzing the information. With this combination, I'm confident I'll make the correct important decisions.

 • Do you work well under pressure? During times of pressure, I try to prioritize and plan as much as I can. After I'm organized, I really just put my head down and work hard in a smart way. I don't let the pressure affect me. So I believe I work well under pressure.

 • If you could learn something such as a new skill, what would it be? I want to learn how to be a good presenter and be able to lead as well as an MC. >> IELTS TUTOR lưu ý Từ vựng Topic "skill" IELTS

 • What is your management philosophy? I think management should provide guidance, direction, leadership, and finally set an example to subordinates.

III. Nhóm câu hỏi về tính cách

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Are you a risk taker or do you like to stay away from risks? I think it's important to take some risks. If that's what I'm really passionate about, I would definitely try. So I'm more of a risk taker.

 • Which category do you fall under? A person who anticipates a problem well, or a person who reacts to a problem well? I think it's good to be good at both. But in my experience, I realized I react to problems better.

 • What does success mean to you? Success means to achieve a goal I have set for myself.

 • What does failure mean to you? I think to fail at something is making a mistake and not learning anything from it. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ "fail" tiếng anh

 • If you could change one thing about your personality, what would it be and why? I get easily frustrated at people who don't work very hard. But I know people have different work styles and different work habits. So if I could change something, I would like to be more understanding.

 • How would your best friend describe you? I think my best friend would say that I'm very responsible. Whenever our group of friends had to coordinate an activity, they always relied on me.

 • How would your lecturers describe you? My lecturer commented: “You are a very good leader and team-work.”

IV. Nhóm câu hỏi về định hướng trong tương lai

IELTS TUTOR lưu ý:

 • What are your short term goals? My short term goal is to find a position where I can use the knowledge and strengths that I have. I want to partake in the growth and success of the company I work for.

 • What are your long term goals? I want to become a Front Office Manager in 10 years. I want to make a difference and I'm willing to work hard to achieve this goal. I don't want a regular career, I want a special career that I can be proud of. >> IELTS TUTOR lưu ý Từ vựng & Cấu trúc chỉ kế hoạch/ dự định

 • How long do you plan on staying with this company? This company has everything I'm looking for. It provides the type of work I love and many advancement opportunities. I plan on staying a long time.

 • Why did you leave your last job? I’m looking for new challenges

 • Where do you see yourself 5 years from now? I believe that in 5 years from now, I could be in a higher position. That’s another way to say that I love my career as a teacher; therefore I want to go further in education sector. Perhaps I would go study abroad, if I had such a chance, in order to broaden my horizon and then come back to Vietnam.

V. Nhóm câu hỏi về kinh nghiệm của bản thân

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Tell me about a time you made a mistake? I was given a project to complete in a week. I understood the project, but I misinterpreted one section. After completing the project, I was told by my manager that it was done incorrectly. I really made a mistake by assuming incorrectly in one of the sections instead of asking for clarification. I realized for myself the lesson is to clarify all the issues that I don't understand. >> IELTS TUTOR lưu ý Từ vựng topic "mistake / problem / failure" IELTS

 • What extracurricular activities were you involved in? I was involved in our school newspaper. I was one of the writers for two years. I have also participated in volunteering campaigns for the community.

 • During college, how did you spend your summer vacations? Every summers, I had to work to save money for tuition and I took extra English classes.

 • Did you do any internships? Where do you intern? Yes. I did two internships. The first internship was for A la carte Danang Beach. My position is receptionist and my second internship was for Pullman Danang Beach resort.

VI. Nhóm câu hỏi về yêu cầu của thí sinh với công ty

IELTS TUTOR lưu ý:

 • What kind of salary do you expect? Let me start by reiterating how grateful I am for the benefits this job offers such as generous paid time off and health benefits. That being said, I am expecting my salary for this position to fall between $45,000 and $50,000 annually. My rich background in client services specific to this industry can play a role in strengthening the organization. >> IELTS TUTOR lưu ý Paraphrase "salary" tiếng anh

 • What do you know about us? I heard ABC Company has a great work environment and a place where strong contributors are rewarded. I want to work for a company with opportunities and I know ABC Company provides these things.

 • What do you expect from your manager? The most important thing I want from my manager is constructive feedback so I know where I need to improve. I want to continually grow and having a good manager will help me achieve my goal.

 • How long have you been looking for a job? I sent out my resumes just last week. I was very excited when I received an email inviting me to an interview from the company.

 • If you don't understand your assignment and you can't reach your boss, what would you do? I would first see what the deadline is and if my manager will be back before the deadline. If not, I would leave a message on my manager's phone. Afterwards, I would ask my peers or other managers to see if they know the assignment. I believe investigating the assignment further will help me understand it.

 • How If your supervisor tells you to do something that you believe can be done in a different way, what would you do? I will tell my supervisor an alternative way and explain the benefits. If my supervisor is not convinced, then I'll follow his instructions.

 • Do you have any questions for me/ us? Đây là câu hỏi mở, tùy thuộc vào từng trường hợp mà chúng ta sẽ có câu trả lời cụ thể.

VII. Tham khảo cách triển khai có bố cục của các câu hỏi phỏng vấn thường gặp

1. Câu hỏi

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Tell me a little about yourself
 • Where do you see yourself five years from now?
 • What are your strengths/weaknesses?

2. Download bản word bài sửa kĩ càng

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Có cả bản word, các bạn download xuống để nghiên cứu nhé:

VIII. Một vài lưu ý khi đi phỏng vấn

IELTS TUTOR lưu ý, bạn nên nghiên cứu kỹ các thông tin này và đừng nghĩ rằng nó không hề quan trọng trước khi bắt đầu bất kỳ 1 cuộc phỏng vấn nào nhé. (Dựa trên một cuộc nghiên cứu từ 2.000 ông chủ).

 • Lỗi về cử chỉ
  • 21% nghịch tóc hay vuốt mặt.
  • 47% có một chút hoặc không biết gì về công ty ứng tuyển.
  • 67% không hề giao tiếp bằng mắt với nhà tuyển dụng.
  • 38% it cười.
  • 33% tư thế/điệu bộ xấu.
  • 21% khoanh tay qua trên ngực.
  • 9% sử dụng cử chỉ tay quá nhiều và không cần thiết.
  • 33% hay bồn chồn lo lắng. >> IELTS TUTOR lưu ý Văn phong Formal & Informal trong tiếng anh
 • Lỗi về ngôn ngữ giao tiếp
  • Giải thích quá nhiều vì sao bạn mất công việc trước.
  • Cảm thấy không vượt qua được khi mất việc. (tự ti do bị mất việc lần trước)
  • Thiếu sự hài hước, nhiệt tình, hay cá tính riêng.
  • Không cho thấy đủ sự quan tâm hay nhiệt tình với cuộc hội thoại.
  • Tập trung quá nhiều vào cái bạn muốn.
  • Không chuẩn bị trước câu trả lời khi phỏng vấn. 
  • Thất bại trong việc làm bản thân trở nên khác biệt với các ứng viên khác. 

Hy vọng với những chia sẻ trên, các bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn khi tham gia phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh. Ngoài ra, Bạn có thể tham khảo thêm cách lấy ý tưởng qua bài học HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH LẤY Ý TƯỞNG TRONG IELTS WRITING TASK 2. Chúc Bạn thành công!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE    

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE