Từ vựng Topic "skill" IELTS

· Từ vựng theo topic

Bên cạnh Sửa chi tiết 2 lần Câu hỏi Part 1 IELTS SPEAKING: ​Do you work or are you a student?, IELTS TUTOR cung cấp thêm Từ vựng Topic "skill" IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Từ vựng Topic "skill" IELTS

 • Dedicated (a): cống hiến >> IELTS  TUTOR  tổng  hợp  Từ vựng về tính cách của con người trong Tiếng Anh
 • hard-work (a): chăm chỉ
 • determined (a): quyết tâm
 • time-consuming (a): tốn thời gian
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  painting is really time-consuming to learn.
 • keen to: hào hứng với…
 • desire: khao khát
 • ignite: thắp lên, nhen nhóm lên
 • be anything but: là bất kỳ điều gì trừ…
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  They do not sound complicated at all but once you start painting, it is anything but easy.
 • get familiar with: quen với
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  The hardest part for me is to get familiar with holding the brushes. If I held it too loose, colors would be smudged and ruins other details. But if I held it too tight, it would take forever to finish. 
 • ruin (v): hủy hoại
 • tight (a): chặt
 • take forever: tốn quá nhiều thời gian, gần như không bao giờ xong
 • special occasions: những dịp đặc biệt
 • uniqueness: sự độc nhất
 • enthusiasm (n): sự hứng thú
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  learning to paint requires a great level of attention and enthusiasm
 • a great level of: mức độ cao về…
 • ADROIT /[adj] /ə'drɔit/= Expert in using the hands or mind; skillful; clever; DEFT ( khéo léo) ; DEXTEROUS /ˈdekstrəs/ (THÀNH THẠO trong những việc sử dụng hai tay hoặc trí óc; nhiều kỹ năng; thông minh; nhanh và khéo; KHÉO TAY ) Adroit = MALADROIT /ˌmæləˈdrɔɪt/ ( vụng về, không khôn khéo)
  • IELTS  TUTOR  xét  ví  dụ: Out adroit passing enabled us to score four touchdowns.(IELTS  TUTOR  giải  thích: Sự khéo léo giao banh của chúng tôi đã làm cho chúng tôi ghi được 4 bàn thắng )
 • AMBIDEXTROUS /[adj] /,æmbi'dekstrəs/= Able to use both hands equally well (Khéo cả 2 tay)
  • IELTS  TUTOR  xét  ví  dụ: Russ is an ambidextrous hitter; he can bat right-handed or left-handed. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Russ là một đối thủ sử dụng khéo cả 2 tay; anh ta có thể đánh banh bằng tay mặt hoặc tay trái )
 • APPRENTICE /[n,v,adj] /ə'prentis/= Person learning an art or trade under a skilled worker; learner; beginner; NOVICE; TYRO (Người học một ngành công nghệ hoặc một nghề với một người thợ chuyên môn; người học việc; người bắt đầu; người mới học việc; người ít kinh nghiệm )
  • IELTS  TUTOR  xét  ví  dụ: Young Ben Franklin learned the printing trade by serving as an apprentice to his half brother James (IELTS  TUTOR  giải  thích: Chàng trai Ben Franklin học nghề in bằng cách làm việc với tư cách người thực tập với một người anh cùng cha là James )
 • APTITUDE /[n] /'æptitju /= Natural tendency to learn or understand; bent; talent (Khuynh hướng học tập hoặc hiểu biết tự nhiên; KHẢ NĂNG TỰ NHIÊN, NĂNG KHIẾU; tài năng )
  • IELTS  TUTOR  xét  ví  dụ: Eric is clumsy with tools; he has little MECHANICAL APTITUDE.(IELTS  TUTOR  giải  thích: Eric vụng về khi sử dụng dụng cụ; anh ta không có khả năng máy móc bao nhiêu )
 • CRAFTSMAN /[n] /'krɑ:ftsmən/= Skilled workman; artisan (Người công nhân có kỷ năng; thợ chuyên môn )
  • IELTS  TUTOR  xét  ví  dụ: To build a house, you need the services of carpenters, bricklayers, plumbers, electricians, and several other craftsmen.(IELTS  TUTOR  giải  thích: Để xây một ngôi nhà, bạn cần đến dịch vụ của những người thợ mộc, thợ lát gạch, thợ ống nước, thợ điện và những người thợ chuyên môn khác )
 • DEXTERITY /[n] /deks'teriti/= Skill in using the hands or mind; DEFTNESS; ADROITNESS (Kỹ năng khi sử dụng tay hoặc trí óc; sự khéo léo kỷ xảo )
  • IELTS  TUTOR  xét  ví  dụ: You can’t expect an apprentice to have the same dexterity as a master craftsman.(Bạn không thể hy vọng một người đang học việc có được cùng một kỹ năng khéo léo như một người thợ cả)
 • struggle (n,v): khó khăn phải vượt qua >> IELTS  TUTOR  cung  cấp  Cách paraphrase từ "difficult" tiếng anh
 • special color spillage: độ loang màu đặc biệt
 • formula: công thức
 • scales: tỉ lệ
 • be accustomed to: quen với
 • gifted (a): có khiếu
 • frustrated (a): hụt hẫng, thất vọng
 • paid off: được đền đáp
 • VERSATILE / [adj] /'və:sətail/= Capable of doing many things well; many-sided; all-around(Có thể làm tốt được nhiều việc, đan năng; toàn diện, toàn năng ) >> IELTS  TUTOR hướng  dẫn  DIỄN ĐẠT "GIỎI LÀM VIỆC GÌ" (good at sth) TIẾNG ANH
  • IELTS  TUTOR  xét  ví  dụ: Leonardo da Vinci was remarkably versatile. He was a painter, sculptor, architect,musician, engineer and scientist. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Leonardo da Vinci rất đa năng. Ông là một hoạ sĩ, một nhà điêu khắc, một kiến trúc sư, một nhạc sĩ, kỹ sư và một nhà khoa học )

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking