Cách paraphrase từ "well-being" (Diễn đạt "tình trạng hạnh phúc, khỏe mạnh" tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase từ "well-being" (Diễn đạt "tình trạng hạnh phúc, khỏe mạnh" tiếng anh).

I. Kiến thức liên quan

II. Cách paraphrase từ "well-being" (Diễn đạt "tình trạng hạnh phúc, khỏe mạnh" tiếng anh)

1. health condition

2. mental health

3. fitness

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Tại sao chọn IELTS TUTOR