Cách paraphrase từ "involve" (Diễn đạt "bao gồm" tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase từ "involve" (Diễn đạt "bao gồm" tiếng anh).

I. Kiến thức liên quan

II. Cách paraphrase từ "involve" (Diễn đạt "bao gồm" tiếng anh)

1. consist of

2. be compounded of something

3. cover

4. include

5. comprise

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Tại sao chọn IELTS TUTOR