Cách paraphrase từ "well-balanced" (Diễn đạt "rất cân bằng" tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Phân tích bài essay về "British emigration to selected destinations" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase từ "well-balanced" (Diễn đạt "rất cân bằng" tiếng anh).

I. Kiến thức liên quan

II. Cách paraphrase từ "well-balanced" (Diễn đạt "rất cân bằng" tiếng anh)

1. healthy

IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase từ "healthy" tiếng anh

2. wholesome

3. life-affirming

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Tại sao chọn IELTS TUTOR
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK