Cách paraphrase "comfortable" tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing đã được IELTS TUTOR giới thiệu kì trước, hôm nay IELTS TUTOR giới thiệu thêm Cách paraphrase "comfortable" tiếng anh

1. Dùng danh từ "comfort"

2. Tham khảo cách paraphrase "convenient"

IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase "convenient" tiếng anh

3. cozy

4. enjoyable

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "enjoyable" tiếng anh

5. pleasant

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "pleasant" tiếng anh

6. satisfying

7. relaxing

8. restful

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc