Cách dùng từ "pleasant" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn em rất kĩ liệu có nên phúc khảo điểm thi IELTS không cũng như Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng từ "pleasant" tiếng anh

I. [TẢ NGƯỜI] Mang nghĩa "vui vẻ, dễ thương"

enjoyable or attractive, or (of a person) friendly and easy to like

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a pleasant companion (IELTS TUTOR giải thích: người bạn vui vẻ, dễ thương)
 • pleasant manner (IELTS TUTOR giải thích: thái độ vui vẻ dễ thương)

II. Làm thích ý, vừa ý, dễ chịu; dịu dàng, thân mật

enjoyable, attractive, friendly, or easy to like

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a pleasant evening (IELTS TUTOR giải thích: một buổi tối thú vị)
  • a pleasant story (IELTS TUTOR giải thích: một câu chuyện thú vị; một câu chuyện hay)
  • a pleasant voice (IELTS TUTOR giải thích: giọng nói dịu dàng)
  • pleasant weather (IELTS TUTOR giải thích: tiết trời dễ chịu, tiết trời đẹp)

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc