Cách dùng từ "given" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ VỚI IELTSTUTOR, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng từ "given" tiếng anh

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Given có thể được dùng với 3 chức năng ngữ pháp như sau:
    • Dùng given như 1 danh từ 
    • Dùng given như 1 giới từ 
    • Dùng given như 1 tính từ 

II. Cách dùng

1. given là danh từ

2. given là giới từ

3. given là tính từ

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking